Journalen din

All kontakt mellom deg og legen skal dokumenteres i en journal. Journalen skal inneholde opplysninger om sykehistorien, undersøkelser, behandling, eventuelle komplikasjoner, eventuell sykmelding og diagnoser. Du kan gi andre fullmakt til innsyn i journalen din, for eksempel en lege eller en advokat.

Du har rett til innsyn i journalen din. Dersom legen vurderer det slik at det kan forverre helsetilstanden din at du får se journalen, kan forespørselen likevel bli avslått.

Hvis du ikke får se journalen din, har du anledning til å klage til Fylkeslegen.

Dine pårørende har ikke anledning til å se i journalen din uten at du har gitt samtykke.