Hva er diagnosen, doktor?

Hadde jeg bare fått en diagnose-¦! Å få en diagnose kan gi fordeler og goder, men kan også gi problemer i forhold til ansettelser og sosialt liv. For noen er det en lettelse å få et navn på plagene sine, for andre kan en diagnose være en merkelapp som vedlikeholder plagene. En tankevekkende artikkel i British Medical Journal diskuterer noen sammenhenger mellom diagnose, sykdomsrolle og ikke-diagnoser.

Sykerollen
Som kunde hos en lege forventer man som regel et visst mønster i kommunikasjonen. Du henvender deg til legen med et problem, legen gjør de undersøkelser som han eller hun anser nødvendig, det stilles en diagnose og du får en behandling. Det er den enkle versjonen.

Alle som har hatt mer enn en halsbetennelse vet at situasjonen kan være mye mer komplisert. Kanskje du og legen din er uenige i diagnosen som stilles? Kanskje legen ikke kan stille noen diagnose? Mener legen at du kan gå på jobben selv om du ønsker en sykemelding? Hva skjer hvis plagene vedvarer selv om legen har forsøkt å behandle deg?

Å være syk er en merkelapp som kan gi deg goder, så som sykemelding, resepter eller tilgang til tjenester som friske ikke har; for eksempel behandlingsreise eller fysioterapi. Også følelsesmessig kan du få fordeler, en diagnose kan være forklaringen til omverdenen på hvorfor du handler som du gjør og på hvorfor du for eksempel ikke kan utføre visse typer arbeid.

Men en diagnose kan også gi problemer. Kanskje du får problemer med å tegne livsforsikring? Diagnosen kan skape et problem ved ansettelser eller i parforhold. Følelsesmessige konsekvenser kan være at du får et feil selvbilde; at du oppfatter deg som -defekt- og ikke har muligheter for å bli -normal- igjen.

En diagnose gir imidlertid som regel sympati i stedet for skyld, og har du en diagnose er det lettere å få forståelse for at du ikke vil gå på skolen enn hvis du bare føler deg lei av hele studiet.

Hva er -frisk- og -syk-?
Det er svært vanskelig å definere helsebegrepet, selv om mange har forsøkt. Vurderes -frisk- som avvik fra normalen vil man fort kunne definere mange som syke ved å undersøke mange nok ganger. WHO har definert helse som -total fysisk, psykologisk og sosial velvære-, og kritikere av denne definisjonen har påpekt at en slik tilstand oppnås kun i orgasmeøyeblikket, noe som vil definere de fleste av oss som syke det meste av tiden-¦
Sykdomsbegrepet er derfor vanskelig å få tak på, og noen mener at sykdomsdefinisjoner er en kunstig måte å klassifisere mennesker med plager på. Ved å definere diagnoser har man ikke lengre med en person å gjøre, men med en astmatiker, en epileptiker, en schizofren. En diagnose kan derfor være en ubehagelig merkelapp å ha, og av og til vanskelig å bli kvitt.

Ikke-sykdom
Å få en diagnose løser ikke ditt kroppslige problem eller plage i seg selv. Diagnosen kan være en merkelapp du trenger for å få behandling eller sykemelding. Ifølge Richard Smith kan man definere en del ikke-sykdommer som ikke er diagnoser men som mer er uttrykk for plager. Slike ikke-sykdommer kan nok gi like mye smerte eller ubehag som sykdommer ellers, men kanskje de ikke skal defineres som en sykdom? Kanskje både lege og pasient skal tenke seg om før det settes en merkelapp med en diagnose? Kan det være ulemper ved å bli definert som syk?

Artikkelforfatteren har samlet nær 200 ikke-sykdommer. De øverste på listen var aldring, mye arbeid, kjedsomhet, poser under øynene, uvitenhet, skallethet, fregner, store ører og grått hår. Lenger ned på listen kom tristhet, bakrus, ensomhet og engstelse for penisstørrelse.

En journalist skriver i en kommentar til artikkelen: -Kanskje noen leger kan bli pionerer innen de-medisinering? De kan gi makt tilbake til pasientene, oppmuntre til at pasientene tar ansvar for egen helse og bestemmer selv. Kanskje verdens helsepersonell bør omfordele innsatsen til de som trenger det mest, og forsøke å motstå å definere livets problemer som medisinske?-