Egenmelding ved sykdom

Hvis du er syk og ute av stand til å arbeide av den grunn, kan du bruke egenmelding i inntil 3 dager av gangen.

Hvis du er syk og ute av stand til å arbeide av den grunn, kan du bruke egenmelding i inntil 3 dager av gangen. Fridager regnes med i disse dagene. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest innen arbeidstidens slutt den første dagen du er syk.

Du kan ikke bruke egenmelding hvis du har vært ansatt i mindre enn 2 måneder. Egenmelding kan heller ikke benyttes hvis du har fått sykepenger i 2 uker, blir friskmeldt, og så blir syk igjen før du har vært i arbeid i 2 sammenhengende uker.

Du taper retten til egenmelding hvis du har vært borte fra jobben på grunn av sykdom, men uten å ha sykmelding, mer enn 4 ganger i løpet av et år. Du taper også retten til egenmelding hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

En gyldig egenmelding gir rett til sykepenger.

Oppdatert 28.02.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilde: Lov om folketrygd (28.02.09)