Vi vet ikke nok om sikkerheten av å kombinere naturprepater og medisiner

Spørsmål

Jeg har nå lyst til å starte på slankepiller (Meratol) som inneholder følgende:

Cactinea Powder (66mg)
Nopal (200mg)
Ascophyllum Nodosum (316mg)
Capsicum Plus Blend (90mg)
Anhydrous Caffeine (25mg)
Medicago Sativa L (45mg)
Gelatin Shell (125mg)
Magnesium Stearate

Jeg bruker også allergitabletter mot peanøttallergi. Vil det gå bra om jeg bruker dette samtidig som jeg går på allergitabletter?

Svar

Hei.

Dette preparatet Meratol som du vurderer å starte med, er ikke et godkjent legemiddel, men en vanlig handelsvare som selges fritt bl.a. over nett, og følgelig ikke noe vi leger benytter eller har kjennskaper om.
Det at det er en vanlig handelsvare og ikke et medisinsk preparat betyr at det ikke har gått gjennom de samme tester, godkjenningsrutiner og kvalitetssikringer som godkjente og registrerte legemidler har.

Konsekvensen av det er at der faktisk ikke finnes fullgode kunnskaper om virkning, bivirkninger, dosering og interaksjoner.
Interaksjoner betyr hvordan preparatet evt virker sammen med eller påvirker andre legemidler, slik du spør om her.

For registrerte og godkjente legemidler har vi full oversikt over hvilke preparater som kan og ikke kan kombineres, og det er fritt tilgjengelig informasjon for alle i preparatomtalene i Felleskatalogen m.v., men for handelsvarer som dette finnes ikke slik informasjon, og årsaken er som ovenfor beskrevet.

Jeg har følgelig ingen mulighet for å gi deg noe konkret eller sikkert svar på det du spør om her, og håper å ha klart å forklare deg hvorfor: Slik informasjon finnes ikke.
Det kan være helt greit, men det vet vi ingenting om, eller det kan være en uheldig kombinasjon, hvilket vi heller ikke vet noe om.

Det samme gjelder for stort sett alt av uregistrerte / ikke-godkjente naturpreparater m.v.
Det at noe er "naturlig" er forøvrig alt annet enn en garanti for at det er trygt og ikke påvirker andre medisiner effekt, for mange slike naturpreparater har kraftige og tildels farlige interaksjonsmuligheter sammen med medisiner. Johannesurt er et velkjent eksempel på dette.

Det er forøvrig ingen grunn til å tenke at en påstått "slankepille" skal kunne virke, og der er fremfor alt ingen grunn til å stole på informasjon fra produsenter / selgere, for de har svære økonomiske interesser i å få folk til å kjøpe det de selger.
Det man finner om slike preparater på nettet er reklame, og ikke objektiv informasjon, selv om det er en vanlig teknikk å prøve å få det til å fremstå som informasjon.
Hadde det fantes en fungerende slankepille ville det ha vært en verdenssensasjon, og det hadde naturlig nok og åpenbart vært tatt i bruk av leger som hjelper personer med helseskadelig overvekt.

Avslutningsvis kan jeg runde av med at jeg som du skjønner, ikke har informasjon som tilsier at jeg hverken kan anbefale det eller fraråde deg bruk av dette preparatet.
Ha det bra.