"Trusler" fra kostrådgiver

Spørsmål

Forvirret gutt 25.
Hei. Sliter litt med en del rot rundt helsen.
(Mulig vanskelig å tolke hva jeg mener)
Har de 3 siste årene slitt med en "opp og ned" helse.
Begynte med stress og angstanfall og den onde sirkelen.
Grundig utredet av lege med blodprøver, spinalpunksjon(nevrolog) og hjerte(ekg). (dette for 3 år siden)
Går også til psykolog, med god effekt. (ingen medisinering).
I løpet av denne perioden (de siste 3år) har jeg satt meg inn i kosthold, trening og generelt hva som er viktig for en god helse.
I perioder daler formen: Jeg føler meg trett, er bleik og får blå poser under øynene.
Blir trett etter matintak, og føler meg sløv og døsig.
Så har derfor fått hjelp til og se på kostholdet.
(Men kanskje av feil personer)
Har fått sent en blodprøve over til US Bio Tek Laboratorium.
Testen er utført med den såkalte ELISA metoden. Det de har målt er lgG mot 96 forskjellige matvarer (matintoleranse).
Dar jeg var og hentet resultatet var jeg svært kritisk.
Jeg spurte om dette er beviste målinger som kan brukes.
Svaret jeg fikk var ja.
Hun sa også at leger i USA bruker dette.
Jeg har fått kraftige utslag på hvete, egg, melk og div andre ting.
Det ble deretter satt opp en oversikt over hva jeg skulle spise og ikke spise.
"Lekk tarm" kalte hun det. Er dette bare tull?
Kan disse målingene brukes til noe i det hele tatt?
Blir jeg i bedre form av å kutte hvete, egg melk og øvrige ting jeg har utslag på?
Hun sa også at dette var nødvendig for å bli frisk!! Synes det var litt sterke ord.
Er livredd for at min helse skal utvikle seg til ME og andre kroniske lidelser.

Mann, 25 år

Svar

Hei.

Jeg skjønner godt at du er forvirret.
Dette med matvareintoleranse er et meget komplekst og vanskelig fagområde, og det er vanskelig diagnostikk. Det finnes kommersielle aktører som ynder å fremstille en enkel virkelighet hvor man enkelt og greit vha. en blodprøve kan finne ut hva man ikke tåler, og enda verre; gir ukritiske kostholdsråd basert på blodprøvesvar med usikker informasjonsverdi.

For å si det veldig enkelt:
Hvis noen på bakgrunn av et blodprøvesvar forteller meg at jeg f.eks. ikke "tåler egg", mens jeg faktisk har spist det hele livet og følgelig vet at jeg tåler det, så er det jo beviselig tull. Hvis noen attpåtil "truer" meg med at jeg blir syk om jeg ikke følger deres råd og lar være å spise egg, så ville jeg både blitt utrolig provosert av deres ukritiske forsøk på å gripe inn i mitt liv og mine egne valg, og i tillegg skremt av en ubalansert og dogmatisk måte å forholde seg til helseinformasjon og -rådgivning på.

Det har altså med tolkingen av slike blodprøvesvar å gjøre, eller manglende kunnskaper om alle usikkerhetsmomentene med slike immunglobulinmålinger å gjøre.

Prikktest og blodprøver tjener kun det formål at de avgrenser hvilke pasienter som bør utredes videre. En "positiv" blodprøve er på ingen måte diagnostisk for at man ikke tåler den aktuelle matvare.
Blodprøver til testing av antistoffer har generelt liten verdi fordi de har lav sensitivitet og spesifisitet - gjelder både IgE, IgA og IgG antistoffer.

Lav sensivititet betyr at prøven ikke "fanger opp" alle som evt ikke tåler en aktuell matvare, altså teoretisk sett at mange vil "gå glipp" av å få stilt en diagnose de faktisk har.
Lav spesifisitet betyr at prøven kan slå ut "falskt positiv", dvs at mange som ikke har det man er ute etter, allikevel slår ut på prøven, og følgelig får stilt en diagnose de ikke har.

Problemet med falskt positive prøvesvar og lav spesifisitet er meget velkjent for slike prøvers vedkommende, og slike prøvesvar kan altså derfor kun brukes som en "grov silemetode" for å finne ut hvilke personer som evt burde utredes videre.

Der finnes fagpersoner som vil hevde det motsatte, og der finnes (selvfølgelig) kommersielle aktører som vil selge sine prøvetakingsregimer og enkle kostholdsråd.

Det jeg har skrevet her, er basert på de alminnelig anerkjente, vitenskapelig baserte skolemedisinske oppfatninger av dette fagområdet.
Det behøver selvfølgelig ikke å være hele sannheten, men det er vel verd for deg å vite at det du har gjennomført her, ikke er helt i samsvar med hvordan fagmiljøer generelt oppfatter disse tingene.

"Lekk tarm" er også en diagnose som man hører om.
Det er ikke en vitenskapelig anerkjent diagnose p.t., men en teori som enkelte fagpersoner jobber ut fra.
Dette betyr ikke at teorien er feil, for det vil tid og videre forskning vise, men det er altså ikke noe det helt store flertallet av norske og internasjonale leger forholder seg til som en diagnose. Det skyldes igjen skepsis pga utilstrekkelig dokumentasjon, altså en bevisst nøktern holdning.

Jeg vet ikke hva sannheten er omkring dette, men jeg ville ihvertfall gi deg litt balansert informasjon om at der finnes definitivt andre oppfatninger om disse tingene enn det du har opplevd her.

Jeg legger også merke til at du var svært kritisk når du mottok prøvesvarene, og du reagerte på at denne personen som gav deg kostråd (hva er hennes kompetanse??) var så overtydelig på at du "måtte" følge hennes kostråd for å bli frisk! Det var meget sterke ord, som du selv sierm og slik jeg helt klart oppfatter det, en ukritisk omgang med blodprøvesvar og kostholdsråd og inngripen i store deler av folks liv! Det at du skal kutte ut en haug med vanlige matvarer som du kanskje slett ikke har noen problemer med å spise, og alle de enorme praktiske problemer det kan medføre for deg, om du skulle velge å tro på dette, betyr at man jammen skal være sikker i sin sak før man begynner å gi så dogmatiske og firkantede "råd", attpåtil ledsaget av "trusler" om at du ikke blir frisk om du følger dem!

Det vitner for meg om en manglende respekt for din autonomi, og en ukritisk tro på egen evne til å gjøre folks liv bedre, dvs alt i alt en svær mangel på ydmykhet! Og det vitner om manglende kunnskaper om alle begrensningene som ligger i verdien og tolkningene av slike blodprøvesvar, jfr ovenfor (falskt positive, lav spesifisitet)

Du har to spørsmål som jeg ikke ønsker å la være å besvare, selv om jeg ikke har noen fasit på dette:

1) Kan IgG-målingene du har fått foretatt brukes til noe i det hele tatt?
2) Er diagnosen "lekk tarm" bare noe tull?

Mine tanker om dette er at IgG-målingene ihvertfall IKKE kan brukes til å gi deg konkrete kostholdsråd, og det er et standpunkt som de fleste fagpersoner vil dele med meg.
Lekk tarm, noe tull?
Jeg vet ikke, men jeg personlig er ikke overbevist om at det er et faktisk fenomen eller diagnose. Med alt forbehold og ydmykhet om at tiden kan vise noe annet etterhvert.

Hvis du vil ha ytterligere informasjon om disse tingene, ifra annet hold enn det du fikk fra disse blodprøvetakerne og "kostrådgiveren", dvs ifra et meget kritisk hold, slik at du får belyst dette fra flest mulig sider, kan du sjekke www.quackwatch.com . Dette er et nettsted som jobber med å avsløre helsebløff og kvakksalvere.

Gå inn på følgende side:
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/fad.html
så kan du lese mer om de tingene du spør om her.

Leser du dette, så ser du i det minste at virkeligheten IKKE er så entydig og enkel som du etter alt å dømme har fått det presentert ifra det amerikanske firmaet, og så kan du selv velge hva du vil tro og forholde deg til ut fra dette.

Over til det jeg bemerket: Du ble selv både kritisk og provosert av det du har vært utsatt for her. Det er et ikke uviktig poeng. Kritisk tenking, enten man er pasient eller lege, er alltid et stort og viktig gode som man aldri må kimse av.
Og jeg tenker: Hva var det nå du ble så provosert og kritisk over? Jeg vil bare komme med spørmålet, og ikke besvare det. Det kan du tenke videre på selv. Men kjenn litt mer på den provokasjonen du opplevde der og din skepsis. Hvorfor?
Og i tillegg tror jeg at vi reagerer intutivt med skepsis og kritikk, når ting strider mot et eller annet inni oss, f.eks. sunt bondevett, ønske om balansert informasjon og ydmykhet, overforenklinger osv osv.

Jeg personlig reagerer spesielt på "trusselen" som denne "kostrådgiveren" kom med, om at du aldri ville bli frisk dersom du ikke fulgte hennes råd.
Det minner meg mer om en religiøs fanatiker som truer med at man ikke kommer "et eller annet navngitt sted", hvis ikke man gjør slik eller slik eller tror på X eller Y, avhengig av religionen, enn om en medisinsk fagperson, som vi bør forvente mer av i forhold til respekt for folks autonomi og evne til å tenke selv.

Og fremfor alt:
Hva vet hun om du i det hele tatt er syk eller ikke? Er det så sikkert da, tenker nå jeg?

Man kan ihvertfall bli syk av for mye merkelig informasjon og ikke minst av "pålegg" som dette, om å leve i en kostmessig tvangstrøye resten av livet, attpåtil med trusselen om å bli syk, hengende over hodet !

Forsøk på konklusjon:
Der er mange måter å hjelpe folk på, og medisinske sannheter fortsetter å endres, og vi vet ikke alt, men når noe støter mot vår følelse av fornuft, slik det her gjorde for deg, så skal man kjenne litt mer etter på den følelsen, og kanskje gjøre vanskelige ting enkle, ved f.eks. å stole sunt bondevett.

Jeg ville personlig ha lagt alt dette helt til siden hvis jeg var deg.

Håper du får nytte av svaret, og selv velger hva du vil tro om dette.

http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/fad.html