Rosenrot og marevan bruk

Spørsmål

Rosenrot kapsler med innhold:
Rosenrot ekstrakt 150 mg
Constituentia q.s.600mg
Maltodextrin
Mikrokryst.Cellulose
Magnesiumstearat.

Er rosenrot skadelig for meg som går på maravan?

Mann, 60 år

Svar

Hei!

Forskning omkring rosenrot har foregått i Russland i lange tider, men resultatene av denne forskningen har i liten grad vært tilgjengelig i vesten. De siste årene har imidlertid forskningsmiljøer også i vestlige land fattet interesse for denne planten. Rosenrot hevdes å ha en såkalt adaptogen virkning, det vil si at den øker kroppens allmenne tilpasningsevne og dermed dens motstandskraft. Den virker på hele kroppen, og i motsetning til mange andre medisinplanter er ikke effekten knyttet til ett spesielt organ. Adaptogene planter har evnen til å tilpasse sin virkning etter kroppens behov. I Sverige og Finland har rosenrotpreparater blitt solgt en god stund, mens de i Norge først ble frigitt for salg som kosttilskudd i 2003
Rosenrot er i Norge vanlig i fjellstrøk sørover til Bykle i Øst-Agder og på Østlandet sørover til Eidsvoll i Akershus og Modum i Buskerud. Den er nokså vanlig i kyststrøk fra Risør i Øst-Agder til Øst-Finnmark. Den finnes også forvillet i Rakkestad i Østfold. Den er funnet opp til 2280 m over havet i Lom i Oppland.
Hevdes å ha virkning mot Fysisk og psykisk stress, nedsatt vitalitet, manglende lyst og evne til seksuell utfoldelse, impotens, tretthet, depresjon, svak hjertefunksjon, overvekt, hoste, håravfall, hevelser og hemorroider.
Virkestoffer: Fenylpropanoider (rosaviner): rosavin, rosin og rosarin. Derivater av fenyletanol: salidrosid (rhodiolosid) og tyrosol. Flavonoider: rhodiolin, rodionin, rodiosin, acetylrodalgin og tricin. Monoterpener: rosiridol og rosaridin. Triterpener: daucosterol og beta-sitosterol. Fenolsyrer: chlorogensyre, hydroksycinnaminsyre og gallinsyre.
Til ditt spørsmål: Årsaken til at flere naturmedisiner bør tas med forsiktighet dersom man samtidig bruker marevan er at både marevan og mange naturmedisiner nedbrytes i leveren. Det kan føre til konkurranse om nedbrytningsenzymene (CYP) og som resultat gi høye plasmakonsentrasjoner av marevan (warfarin). Det kan faktisk medføre at plasmakonsentrasjonene blir flere hundre ganger høyere enn forventet. Dette kan få dramatiske konsekvenser. Det er derimot ikke kontraindisert å bruke naturmedisiner ved samtidig marevan bruk. Viktig er det imidlertid at du kontrollerer INR oftere, spesielt i oppstart fasen. Da bør den kontrolleres hver uke. Det gjøres som kjent hos din fastlege. Informer han også om at du bruker naturmedisin.