Orthomolekylær medisin

Spørsmål

Kommentar:
Orthomolekylær medicin. Artikkel funnet på Wikipedia.

Jeg går hos Dr. Orth. Med Svein Rune Markussen. Han har sin utdannelse i Belgia. Han hevder at i Belgia er denne utdannelsen blitt obligatorisk i legeutdannelsen, som er utvidet med 3 år.

Er dette riktig? Jeg finner ikke noe om dette på deres sider, som forøvrig er meget bra.

Mann, 71 år

Svar

Hei og takk for positiv tilbakemelding på Lommelegens sider. Takk også for et interessant spørsmål!

Den engelske versjonen om orthomolekylær medisin på Wikipedia er nokså omfattende med mange referanser, så hvis det er den du har lest regner jeg med at du vet en del om hva denne typen komplementær medisin innebærer.
Ideen er å helbrede biokjemiske ubalanser i kroppen og dermed forskjellige sykdommer med blant store doser vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Det finnes mange eksempler på dette i tradisjonell medisin også. Selv jobber jeg mye med sjeldne medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer) der for eksempel megadoser av forskjellige B-vitaminer er helt nødvendig for å behandle sykdommen. Når det gjelder mange av de sykdommene som orthomolekylær medisin omtaler, blant annet schizofreni, foreligger det imidlertid liten vitenskapelig dokumentasjon. Det finnes derimot studier som viser at overdosering av enkelte næringsstoffer kan være farlig.

Som du kanskje er klar over er Tidsskriftet the Journal of Orthomolecular Medicine fjernet fra listen over godkjente tidsskrifter i databasene Medline og Pubmed av the U.S. National Library of Medicine.

Jeg har aldri hørt om at orthomolekylær medisin blir undervist i medisinstudier i noen land. Jeg tok kontakt med en belgisk kollega som er lege, og han visste heller ikke om at dette var del av utdannelsen på belgiske universiteter. Jeg prøvde å sende to eposter til the Belgian Society for Orthomolecular Medicine, men de kom i retur. Det er mulig at enkelte medisinske fakulteter inkluderer komplementær- og alternativ medisin i undervisningen, men jeg kan ikke tro at Belgia eller noen andre land har godkjent dette som en behandlingsmetode. Det fører i hvert fall ikke til ekstra 3 års utdannelse! Jeg kan forøvrig ikke se at denne Dr. Orth. Med du går hos er autorisert lege i Norge, noe som kreves for å drive behandling selv med utdannelse og eventuell lisens fra utlandet.

Jeg vil bare minne om at Wikepedia skrives av alle typer mennesker, også ufaglærte, så jeg oppfordrer til å være litt skeptisk til det som står der.

Håper dette var oppklarende.