Naturmedisin og rødming

Spørsmål

finnes det noe alternativ produkter (medesider) for rødming ? hva er det som hjelper mot rødming ?

Kvinne, 19 år

Svar

Hei!
Man rødmer gjerne i situasjoner der man føler seg usikker. Rødmingen vil ofte igjen forsterke denne usikkerheten, slik at man kommer inn i en "ond sirkel". Tendensen til å rødme er til en viss grad arvelig. Det går an å forsøke å dempe rødmingen med medisiner, samtalebehandling eller operasjon.

Når det gjelder medisiner mot rødming, så er såkalte betablokkere mest benyttet (vanligvis betablokkere med virkestoffet propanolol). Betablokkere er medikamenter som roer ned den delen av nervesystemet vårt som aktiveres når vi er stresset, slik at blodtrykk og puls dempes. Hos noen har de også effekt mot rødming. De vanligste bivirkningene er lav puls, trøtthet, svimmelhet og mage/tarm-plager. Alle betablokkere er på resept.
Av helsekost/naturmedisiner kan du forsøke Bio-magnesium. Det er noen studier som viser at det har effekt. Du får kjøpt dette på helsekost eller apotek.
Hos de som ikke har effekt av medisiner eller samtalebehandling, og der rødmingen medfører store konsekvenser i hverdagen, kan man vurdere operasjon. Det er imidlertid dyrt og resultatet er varierende.

Ofte er imidlertid den beste løsningen å godta at man rødmer. Hvis du klarer å få et mer ”avslappet” forhold til dette, vil det også redusere sjansen for at du blir rød. Rødming er i stor grad også et psykologisk fenomen, og vanligvis overvurderer man seg selv betydelig når det gjelder hvor rød en egentlig blir.