MS og B12

Spørsmål

Min kone har diagnosen MS, og hennes B12 ligger på ca.1300 iflg.legen. (om jeg husker feil verdi, så sier legen ihvertfall at hun har dobbelt av normalt B12 nivå i blodet). I lengre tid har synet hennes blitt dårligere, kordinasjon blitt dårligere og skjelvinger i armen blitt mer markant, økt fatigue. M.a.o så har hennes MS symptomer økt dramatisk det siste halve året. Så får hun en B12 sprøyte av legen som et ekspriment fra vår side, vi har lest på nettet om MS behandling i USA med B12 og hvordan MS pasienter der borte er påvist av og til å ha symptomer på B12 mangel, selv om testene ikke viser det. Samme dag som hun får den sprøyten, så stopper skjelvingene i armen, plutselig ser hun mye bedre, fatiguen minsker dramatisk og kordinasjonen blir god. I tillegg øker konsentrasjonen sterkt. I møte med fastlegen hennes, så henviser han til "Norsk standard" over B12 nivåer og behandling for B12 og sier at så lenge hun har så høye nivåer, så vil ikke han gi flere sprøyter med B12. Han vil ikke ta hensyn til hennes markante forbedring i MS symptomene. (Mrk.nivåene på B12 ble målt FØR B12 sprøyten ble satt). Hva bør vi gjøre nå? Vi (som så mange andre med MS) ser jo endelig et håp, et lys i tunellen, en mulighet for å kunne bli bedre med noe så enkelt som B12. Burde vi skifte lege?

Svar

Hei.

Jeg skjønner særdeles godt at dere ønsker å fortsette med B12-injeksjoner, i håp om at det kan hjelpe. Er dette viktig for dere, og fastlegen fortsetter å ikke ville gi B12, synes jeg at dere bør vurdere å skifte til en fastlege som vil sette disse injeksjonene.

Men:
Når det er sagt, så må det også sies at B12 ikke er noen dokumentert virkningsfull behandling mot MS, og det brukes ikke av nevrologer, som er den faggruppe som kan mest om MS, som kjent.
Jeg tenker noe om at DERSOM B12 hadde hatt en virkning, så ville man selvfølgelig ha benyttet det. Hvis vi tenker det motsatte, at det finnes en medisin (B12) som er ufarlig og som faktisk hjelper mot MS, OG at den ikke taes i bruk av nevrologer i behandlingen av MS, da har vi jo en situasjon som må være langt inni en konspirasjonsteori eller noe enda verre. Leger inkl. nevrologer har jo faktisk og virkelig et genuint ønske om å hjelpe sine pasienter. Leger liker tom. rent subjektivt å ha suksess, dvs å kurere pasienter.
Hva skulle grunnen evt være til at nevrologer ikke ville gi et medikament som evt hjalp mot MS? Dette blir uforståelig for meg, og jeg tenker derfor at det at det ikke benyttes, betyr at det ikke har noen virkning. Man benytter jo faktisk i stor grad også medisiner som "kan ha" en mulig virkning osv, -alt som kan tenkes å nytte, taes i bruk, til pasientens beste.

Det at hun ble mye bedre når hun fikk B12-injeksjonen, kan i første omgang se ut som en åpenbar effekt av B12.
Men: Som så ofte eller i medisin, så er det lett å forveksle det at noe skjer samtidig eller like etter hverandre, med at der må være en årsakssammenheng.
Men slik behøver det jo ikke å være. MS er jo (som så mange andre sykdommer) en tilstand som svinger veldig, med symptomer som kommer og går, og det er jo ingen umulighet at symptomene tilfeldigvis forsvant akkurat den dagen hun fikk B12-injeksjonen.

Men jeg begynner der jeg slutter:
Jeg ser absolutt ingen grunn til at fastlegen hennes skal bruke overnevnte vurderinger (strikt medisinske) som argument for å ikke gi B12, som vil være med å gi henne håp osv. Det synes jeg personlig er unødig firkantet.
Han kunne jo (som jeg personlig gjør i tilsvarende situasjoner) si: "Dette har jeg ingen tro på, og der finnes ingen dokumentasjon på at det virker, men hvis det er viktig for dere, og siden det er ufarlig, så skal jeg selvfølgelig være behjelpelig med å skrive resepter og sette sprøyter osv."

Jeg tror flertallet av almenpraktikere sannsynligvis ville helle mer i den retningen. Spesielt når det gjelder en "behandlingsmetode" som er garantert ufarlig, og som gir håp hos en person med en alvorlig sykdom.

Lykke til.