Misteltein ekstrakt i kreftbehandling

Spørsmål

Hvor kan jeg få kjøpt Misteltein,ekstrakt eller piller.

Relevante sykdommer/medisiner: Har kreft,cellegift virker ikke.

Mann, 50 år

Svar

Hei!
Misteltein i behandling av kreftsykdommer begynte allerede på 1920 tallet. Siden dette er det blitt gjort mere enn 5000 studier som viser at det har effekt mot en rekke type kreft former. Imidlertid mot blodkreft (leukemier) og lymfekreft (lymfomer) er det ikke dokumentert effekt.Det bør ikke tas mot hjernesvulster eller svulster i ryggmarg.
Det var filosofen og grunnleggeren av antroposofien Rudolf Steiner som sammen med flere leger utviklet dette preparatet.
Misteltein (Viscum album) finnes som et vanndig ekstrakt, og den antatte virkningen er at det aktiverer immunforsvaret vårt, slik at det kan angripe kreftcellene.
Preparatet heter Iscador og det må tas i form av sprøyter som settes subcutant av lege eller sykepleier.Det finnes flere typer Iscador, Iscador-P, Iscador-Qu, Iscador-M, og der er vist at de har ulike effekter mot bestemte krefttyper. Bl.a er Iscador-P vist å ha gunstige effekter mot hudkreft.

Man begynner gjerne med lav dose og øker dosen til man får lett tempratur økning i timene etter injeksjonen. Dette er er tegn på at immunforsvaret er aktivert. Det er altså et positivt tegn.
Kombinasjonsbehandling med konvensjonell cellegift kur eller stråling er vist å gi bedre effekt.
Ulempen med behandlingen er at den ikke dekkes av trygden og den er relativt dyr.
Det er rapportert om få bivirkninger, rødhet rundt injeksjonsstedet.

Du trenger resept fra lege for å få medisinen. Du kan spørre din fastlege, og apoteket vil så kunne bestille den inn til deg. Medisinen er ikke registrert som legemiddel i Norge.
Det er ikke mange fastleger som kjenner preparatet. Jeg vet at noen leger i Oslo, på et legesenter som heter Terapeutikum i Oscarsgt. som kjenner godt til preparatet.
Jeg håper du har lært litt av dette og ønsker deg lykke til med behandlingen.

Vi oppmerksom på at det blant fagfolk hersker uenighet om effekten av misteltein. I denne artikkelen formidles et annet syn. (Redaksjonen, Lommelegen.no)