Meget alternativt

Spørsmål

Jeg er legemiddel- og amalgamforgiftet. Jeg er uføretrygdet, spiser sunt og er slank og mye fysisk aktiv.
Jeg prøver nå å avgifte meg, med et opplegg med et homeopatisk middel (Pleo chelate), et basisk tilskudd, basiske urteteer, cholin og diverse vit og min.
Dette har hatt positiv effekt på mange symptomer, blir bl.a. veldig avslappet.

Men til min forskrekkelse har oppdaget at jo mer basisk jeg blir, jo mer blir immunsystemet mitt redusert. Jeg har fått oppblomstring av sopp, bakteriell vaginose, urinveisinfeksjon, og i tillegg ble jeg slått ut at en kraftig forkjølelse/influensa.

Da jeg tok mer magnesium (basisk) for å sove blusset feberen opp. Jeg har ikke hatt forkjølelse med feber på ca 10 år.

Jeg har lest at avgiftning med DMSA kan gi neutropenia (se Andy Cutler) og lurer derfor på om det er det som skjer hos meg?

Hvordan tester en for neutropenia (navn på test, hos fastlege/spesialist)?

Jeg leste dessuten en gang at forskning viste at det var når man slappet av (etter å ha stresset) at man gjerne ble forkjølet.
Kan du forklare meg mekanismen i dette? Altså sammenhengen mellom avslapning og immunsystemet.

Jeg har naturlig nok også fått med meg at norske leger mener at ME kan være en autoimmun sykdom og at kreftmedisin kan gjøre dem friske. En av ulempene er imidlertid at immunsystemet blir redusert. Jeg lurer derfor på om denne kreftmedisinen virker litt på samme måte som min avgiftning?

Gjør denne medisinen kroppen basisk også?

Kan du forklare hvorfor kreftmedisin setter ned immunsystemet (jeg ville trodd at man trengte et sterkt immunsystem for å bekjempe kreften)?

Og ikke minst; hva skal jeg gjøre for å styrke immunsystemet mens jeg avgifter meg?
Hva gjør kreftpasientene?

Relevante sykdommer/medisiner: Ufrivilige bevegelser, trigeminusnevralgi, blefarospasme, hypotyreose, tinnitus/hodesus, migrene, lettere ME, matintoleranse etc.

Kvinne, 47 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Kjære deg.

Dine spørsmål er stort sett helt ubesvarlige for en lege, fordi du holder på med ting som ikke har noe som helst med anerkjent og dokumentert medisinsk behandling å gjøre, og derfor kan dessverre heller ikke en lege følge deg rent logisk eller tankemessig i dine spørsmål og oppfatninger, og heller ikke gi deg råd.

Spesielt det at du bruker homeopatisk medisin, som faktisk er ren "tryllekunst"/magi, ofte med dokumenterbart 100% rent vann i "medisinflaskene", gjør at dette ikke er noe jeg kan følge opp for deg.
Jeg ville finne det uredelig om jeg unnlot å fortelle deg at homeopati vitenskapelig sett er fullstendig uholdbart og en ren "trosretning" på linje med magi og astrologi, hvor hele tenkningen og systemene man opererer med, er basert på bisarre forestillinger og tankegods fra 1800-tallet, hvor man konsekvent omtaler og forholder seg til ting som beviselig ikke finnes i vår fysiske verden, slik vi kjenner den. Altså et rent trosspørsmål, og ikke medisinsk behandling.
Det må enhver selvfølgelig og åpenbart velge å benytte seg av, men det er viktig for den som velger dette, å vite hvilket valg man da har tatt.

Dersom du vil ha svar på slike spørsmål du stiller her, altså ting som vi ikke driver med innen medisinske fag, så må du derfor kontakte personer som beskjeftiger seg med slike ting og tror at de finnes.
Det blir på linje med om du f.eks. hadde spørsmål om astrologi eller religion, da hadde jeg som lege heller ikke kunnet besvare deg.

Jeg kan f.eks. ikke gi deg svar på spørsmål om "avgiftning" når det på ingen måte er en medisinsk behandlingsmåte, men et kommersielt salgsprodukt eller et trosspørsmål, - avhengig av hvem som har lansert det for deg.

Det samme gjelder dine oppfatninger om at kroppen skulle bli "basisk" av å innta et eller annet. Det er dessverre og udiskutabelt fullstendig og dokumenterbart helt feil og uten rot i virkelighet. De som har fortalt deg noe annet, snakker mot bedre vitende eller lyger bevisst, men fortrinnsvis ikke det siste, får vi håpe.
Det kan meget enkelt dokumenteres, om man målte kroppens pH-verdi. Det er nemlig slik at kroppen er MEGET nøye regulert hva gjelder pH-verdi (sur/basisk) og tillater ikke det minste slingringsmonn, før kroppens reguleringsmekanismer regulerer den tilbake til normal og ønsket pH.
Lunger og nyrer regulerer hypereffektivt kroppens surhetsnivå / pH tilbake til normalen, uansett hva du foretar deg. Dersom kroppen blir basisk eller sur, dvs avviker fra normal-pH, så er dette ikke forenlig med liv, og man dør.
Der finnes ikke en seriøs lege som vil kunne bekrefte for deg de teorier og "behandlings"-metoder som du benytter her, dessverre.

Det samme gjelder amalgam-forgiftning. Det er heller ingen anerkjent medisinsk tilstand/diagnose, men en udokumentert påstand.
Man behandler følgelig heller ikke personer for dette i alminnelig vitenskapelig basert skolemedisin, hverken i almenpraksis eller på sykehus.

Spørsmålet om kvikksølv fra amalgam har negative helseeffekter har vært diskutert i over hundre år. Per i dag vet vi ikke sikkert om denne tilstanden faktisk finnes. Det er det eneste som kan sies med sikkerhet i denne debatten.
Der finnes fagpersoner som hevder at amalgamforgiftning er en diagnose som både finnes, kan påvises og behandles, men dette er ikke det "offisielle" gjeldende vitenskapelige faglige ståsted per i dag.

I den forbindelse vil jeg gjerne siterere fra www.forskning.no, som oppsummerer hva vi vet per idag om dette:

"Ved Universitetet i Bergen er det opprettet en egen forskergruppe som arbeider med problemstillinger som amalgamforgiftning.
Den såkalte Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer utreder mulige bivirkninger av materialer som brukes i tannpleien. Bivirkningsgruppen er underlagt Universitetsforskning Bergen (UNIFOB), og arbeidet skjer på oppdrag fra Helsedepartementet.
En av dem som jobber ved Bivirkningsgruppen er Gunvor B. Lygre. Hun er spesialtannlege, og avla en doktorgrad om bivirkninger av fyllingsmaterialer. Lygre er for tiden universitetsstipendiat, og skal forske videre på bivirkninger av tannfyllingsmaterialer.
Hun har ikke kunnet påvise noen sammenheng mellom amalgamfyllinger og kroniske helseplager.
Hun uttaler:
"- Vi kan jo ikke si sikkert at det ikke er bivirkninger. Men når det gjelder generelle helseplager som følge av amalgam, som det jo er blitt snakket veldig mye om, så har man ikke kunnet vise at det er en forbindelse mellom disse helseplagene og forekomsten av amalgamfyllinger.
- Det har vært gjort mange studier som ikke har klart å påvise at det er en sammenheng, sier Lygre."

Jeg anbefaler deg å lese artikkelen i sin helhet i Tidsskrift for norske Legeforening på følgende link:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1545304

samt artikkelen fra forskning.no:

http://www.forskning.no/Artikler/2006/april/1145437811.24

Jeg har personlig ikke sett eller lest medisinsk informasjon som har fått meg overbevist om at amalgamforgiftning er en tilstand som faktisk finnes.

Så over til medisinsk fagområde:

"Neutropenia" (Nøytropeni på norsk) betyr for lavt antall hvite blodlegemer av den typen som heter nøytrofile granulocytter. Det undersøkes ved en vanlig blodprøve hos fastlegen, dersom der er mistanke om dette.
Du lurer på om det er noe du har. Dette er ingenting vi trenger å gjette eller å tro noe om, men ganske enkelt undersøker vha en blodprøve. Snakk med fastlegen så får du svar på dette. Det er ikke mulig for meg å si noe om sannsynligheten for dette, men heldigvis er det lett å få svar på, som du skjønner.

Du spør om det var når man slapper av at man blir forkjølet. Det er ikke tilfelle. Snarere tvert imot: Stress nedsetter immunforsvaret, og da kan man bli lettere forkjølet eller syk. Er man avspent og i balanse, fungerer immunapparatet bedre.

Ditt spørsmål om sammenhenger mellom kreftmedisin og din "avgiftning" kan ikke besvares, da det i legers øyne ikke finnes noe som heter "avgiftning".

Kreftmedisin, dvs cellegift, setter ofte ned immunsystemet fordi at den ikke bare er giftig for kreftceller, men for alle celler i kroppen, og spesielt for cellene i beinmargen, hvor de hvite blodlegemene som bekjemper infeksjon, blir produsert. Jfr nøytropeni over: Det er via nøytropeni at cellegift nedsetter immunforsvaret.

For å styrke ditt immunsystem er det viktig å leve sunt, spise sunt og variert, især mye grønnsaker, urter, krydder m.v. som inneholder mye antioksidanter, og du kan ta en C-vitamintablett daglig, samt tran. Regelmessig fysisk aktivitet påvirker bedrer også immunsystemet i svært stor grad. I det hele tatt så er alt som bidrar til å holde deg i fysisk og psykisk overskudd noe som bidrar til å styrke immunforsvaret. Avslapning og hvile når det trengs, og unngå negativt stress er også viktig. Men husk da at stress ikke er det samme som "mye å gjøre", men mer en følelse av å ikke strekke til.

Du velger selvfølgelig selv om du vil fortsette å oppsøke ikke-dokumenterte behandlingsmetoder for dine helseproblemer, heldigvis, men jeg kan ikke la være å anbefale deg å heller velge dokumentert og etablert behandling, da det i denne finnes en "kvalitetssikring" for pasienten, i form av vitenskapelig utprøving, testing og dokumentasjon. Helsen er for viktig til at du kan velge noe annet enn dette, slik jeg ser det.

Håper at jeg har klart å forklare deg hvorfor det ikke er mulig for en lege å besvare flesteparten av dine spørsmål, og at jeg har gitt deg litt informasjon for at du kan ta best mulig valg videre fremover, når det gjelder hvordan du skal få hjelp for helseproblemene dine.

Lykke til og ha det bra.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn