Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Målt kobbernivåer, men hvorfor?

Spørsmål

Fikk i 2016 påvist for høye kobberverdier (28). Begynte å ta Zink. Ba fastlegen om å ta blodprøver 27.3.2019, kobberverdien var fortsatt 28. Hun spurte bare hvorfor jeg ba om prøve på kobberverdien, og da den var for høy, fikk jeg til svar at det fikk jeg ta opp med legen på Balderklinikken, der jeg fikk påvist det første gang i 2016. Litt merkelig svar av fastlegen. Har også fått påvist en liten cyste på leveren, men "det var ikke noe å bry seg om, det var vanlig" Men hva gjør disse høye kobberverdiene med helsen min? Jeg får stadig nye, skjemmende pigmentflekker (ikke føflekker), kan det ha en sammenheng? Jeg drikker ikke alkohol. Formen er ekstremt dårlig, slapp, ikke noe tiltakslyst, deprimert (man blir jo det når man ikke orker noen ting) stresset og oppfarende, føler at jeg har forandret personlighet, noe andre også synes.

Kvinne 69
Svar

Hei.


Det som er problemet med å svare på dine spørsmål her, er at du har "en fot i begge leire", dvs vitenskapelig skolemedisin (fastlegen, Lommelegen/jeg) og Balderklinikken, som tenker ganske alternativt, på en slik måte at vi ikke ser ting på samme måte, ikke tolker prøvesvar likt osv. Da blir det faktisk slik som din fastlege har sagt, at du må -om du vil- fortsette å forholde deg til Balderklinikken som har tatt de kobberprøvene og har sin oppfatning om hvorfor de blir tatt og hvordan svarene skal tolkes.  

Jeg vet på ingen måte hvorfor man har valgt å undersøke dine kobbernivåer, eller hva man tenker å oppnå eller finne ut med å gjøre slike analyser. 

Eventuelle oppfølginger og konsekvenser av å ta prøver som din fastlege og jeg ikke forstår grunnlaget for å ta, må derfor de også følge opp, siden din fastlege og jeg ikke kan si noe om dette.

Du synes at svaret fra fastlegen din var "litt merkelig", dette med at du må ta det opp med legen på Balderklinikken, men jeg er altså nødt til å gi deg samme rådet, siden dette handler om at du har valgt å la et noe alternativt miljø utrede og behandle deg for helseplagene dine. Det er selvfølgelig aldeles greit og noe enhver velger selv, men siden det er en nokså annen måte å tenke helse på enn skolemedisin gjør, kan ikke skolemedisin (fastlege, Lommelegen++) gi deg noen oppfølging av de funn de gjør ved Balderklinikken. 


I tillegg er det slik at ditt kobbernivå (28) kun er såvidt over øvre normalområde. Det betyr at det ikke behøver å bety noe som helst, og at det ikke nødvendigvis er tegn på sykdom eller at noe er galt. Det er det meget viktig å være klar over. Slike "øvre normalområder" er ikke absolutte tall, og enhver medisinsk undersøkelsesmetode har muligheter for tilfeldig forhøyede svar, måleunøyaktigheter og en rekke andre faktorer som påvirker ethvert måleresultat i kroppen, hvilket gjør at man oftest vil velge å følge opp tall som er litt i grenseland, før en trekker noen som helst konklusjon.


Generelt sett så vet vi følgende om kobbernivåer i kroppen:

Kobbernivåene stiger midlertidig ved sykdom i kroppen, på linje med senkning og CRP. En vanlig infeksjon av noe slag kan altså kunne gi slikt lett forhøyede verdier som du har, og den muligheten må selvfølgelig sjekkes og utelukkes, før en trekker noen som helst konklusjon her. 

Høye nivåer kan også sees ved sykdom i galleblære, ved graviditet eller ved bruk av østrogenholdige medikamenter.  

De sykdommer vi kjenner til hvor høye kobbernivåer gir sykdom og plager, er meget sjeldne arvelige tilstander,  hvor en har særdeles mye høyere nivåer enn det du har. Det er ingen som helst grunn til å tenke at dine kobbernivåer i øvre grenseland gjør noe som helst med helsen din. Det har vi ingen holdepunkter for. 


Du nevner pigmentflekker, slapphet, dårlig form, manglende tiltakslyst og depresjon. Det får man IKKE av svakt forhøyde kobbernivåer.

En finner heller ikke årsaken til slike plager ved å undersøken kroppens kobbernivåer.


Slike plager som du har, kan ha usedvanlig mange forskjellige årsaker, både kroppslig sykdom og psykisk sykdom som f.eks. depresjon, og det behøver ikke skyldes sykdom i det hele tatt heller, og siden årsaken kan være så mange, så kan en kun finne årsaken ved en systematisk utredning med kroppslig undersøkelse og blodprøver, noe jeg ville gjort hos fastlegen, om jeg var deg, men som sagt velger du selvfølgelig dette selv.


Levercyster som du nevner, er vanligvis et normalfunn som ikke har med sykdom å gjøre. Pigmentflekker oppstår også med økende forekomst med økende alder, og hos deg med en alder på 69 år, kan det være et normalfenomen. Dersom du lurer på om det er noe unormalt ved flekkene, så lar du fastlegen vurdere disse for deg. Spesielt hvis de er på svært soleksponerte plasser som panne, neserygg, kinn m.v. så kan det være vel verd å få en lege til å se på disse, med tanke på forstadier til kreft m.v.


Håper dette var nyttig og grei informasjon. Ha det bra.