LDN, eksperimentell behandling

Spørsmål

Hei

Jeg har lest om de mange positive effekter LDN (lavdose naltrexone) kan ha på ulike sykdommer, ved at den øker produksjonen av endorfiner og reseptorer.
(den binder seg til opioid reseptorer og fortrenger endorfiner som var bundet til reseptorene, og får dermed kroppen til å produsere mer reseptorer og mer endorfiner (met-enkephalin)).
Etter det jeg forstår har bruk av LDN lite bieffekter, men at LDN ikke blir brukt i kombinasjon med morfin (dvs. når en får morfin for å redusere smerte).

Jeg har noen spørsmål relatert til LDN og morfin som jeg håper dere kan besvare på genelt basis:

1. Hva er problemet med å ta LDN mens en har morfin i kroppen?
2. Er problemet at morfinen får redusert sin smertereduserende effekt noen timer inntil LDN er forbrent/skilt ut av kroppen?
3. Er der noen andre problemer med kombinasjonen av LDN og morfin?
4. Vil påvirkningen av LDN være avhengig av om en lav eller høy dose av morfin blir brukt?

Jeg vil være takknemlig for svar.

Svar

Hei.

Dette er ikke en etablert behandlingsmetode ennå, så de fleste leger har ikke erfaringer med dette. Jeg er blant disse.
Selv i informasjonen fra produsenten fremgår det at dette er å anse som en eksperimentell behandling.

Fra produsenten selv er det helt klar informasjon om at medisinen IKKE bør gies til personer som bruker opiater (altså morfin og liknende stoffer)
Jeg går ut fra at det må ha å gjøre med at virkestoffet i medisinen er naltrexon, som er en opiat antagonist, dvs den motvirker virkningen av opiater, inkl morfin.
En person som bruker morfin mot smerter, vil mao. få mer smerter ved bruk av LDN.
Det kommer av at virkningen av morfin vil blokkeres av LDN, siden det er en opiatantagonist (="motgift").
Medisinen har allerede vært i bruk i en årrekke som etablert standardbehandling som motgift mot morfin- og heroinoverdoser. Det er den medisinen som gies intravenøst for å få en opiatmisbruker med overdose til å våkne fra bevisstløshet / koma, og forhindrer pustestopp og død.

Tanken bak det å gi LDN er jo å øke pasientens egenproduksjon av endorfin. Jeg går ut fra at hele dette finregulerte systemet og måten man tenker å påvirke det på vha LDN, blir helt overstyrt om man bruker opiater, og at det kan være en medvirkende grunn til at denne medikamentkombinasjonen ikke skal brukes.

For meg er det imidlertid vanskelig å la være å tenke på følgende her:
Dersom ønsket er å øke kroppens endorfinproduksjon, (som altså er formålet med LDN) så er dette noe man med letthet kan gjøre uten å tilføre kroppen laboratorieprodusert medisin: Man får det av fysisk anstrengelse, som i tillegg ikke har noen bivirkninger og har en enorm lang rekke med andre positive virkninger, både fysisk og ikke minst psykisk.
Og man får det ved smerte, og det er derfor noen mener det er så avspennende og antidepressivt å ligge på f.eks. en spikermatte, som faktisk mange bruker i "terapeutisk" øyemed.

Håper at du fikk svar på spørsmålene dine. Ha det bra.