Kyniske sjarlataner og kreft

Spørsmål

Hei
Et nært familiemedlem hadde føflekkreft som ble operert bort. Ca. et år senere ble det funnet at det var spredning til lever, lunger og hjerne.

Det skulle da igangsettes stråling av hjerne for det var de (5 stk.) som var mest akutt i følge sykehuset.
Så fikk han høre om en alternativ behandling (Metabolsk terapi B17)
Og mener nå at det er det som må til.
Han hadde konsultasjonstime med denne /legen/ og ble indirekte frarådet strålingen, for det ble påstått på bakgrunn av informasjonen familiemedlemmet hadde gitt, at legene på sykehuset hadde /gitt ham opp/ fordi den alternative /legen/ mente lever var det som hastet mest.

Nå dropper han altså all behandling på sykehus inntil videre (stråling osv.) pga. dette. Og skal kun ta slike B17 injeksjoner + en lang rekke vitamin- og kosttilskudd.

Videre ble han frarådet å spise noe som helst sukker, grisekjøtt eller kaffe.
Det han stort sett kan spise er grønnsaker og kosttilskudd.
Han spiser kun grønnsaker. Dette føler vi at ikke er det han trenger i en sånn situasjon, et vekttap på mange kg.

Det hevdes i en video han har sett og vist oss på internett å kurere så mye som 80% av pasientene, mens cellegift kun kan vise til 2-3%
Det oser hjernevasking på høyt nivå synes jeg. 3 /leger/ som snakker varmt om denne behandlingsmetoden. En spekulativ og fryktfremmende video overfor medisinsk behandling. (Dette har de klart på ham)

Vi er meget bekymret for utviklingen, og spør dere:

1. Kan noen komme med et konkret svar på om det overhodet er forsvarlig å gjennomføre dette?

2. Hva kan konsekvensene av dette være?
Vi antar det kan få fatale følger.

3. Hvor akutt/hva er mest akutt av lunge/lever/hjernekreft?

4. Hva i alle dager skal vi gjøre?
Ikke bare koster dette alt han har av penger, han snakker kun om dette hele sin våkne tid av døgnet, til alle han snakker med!

Jeg har lest at det er forsket mye på dette for noen tiår siden, uten å finne at dette har noen virkning. m.a.o: Betaler han DYRT for en fremskyndet død?

Mann, 60 år

Svar

Hei.

Dette er en tragisk historie, som ideelt sett burde kommet frem i pressen i anonymisert form, for den viser hvordan sjarlataner på det groveste og mest kyniske utnytter svært alvorlig syke menneskers desperasjon for ren økonomisk utnyttelse.

Jeg, og enhver annen lege, har sett denne historien mange ganger før, og det er alltid like forstemmende og hjerteskjærende å bivåne.
Spesielt trist blir jeg når jeg ser mennesker med terminal sykdom, bruke den siste delen av livet til askese, fremfor nytelse.
Har man kort tid igjen å leve, bør man jo bruke denne tiden på viktigst og finest mulig måte, og det inkluderer å ta med seg alle gleder man kan, inklusiv mat og drikke.
Spesielt viktig er det å bruke lyst-prinsippet når det gjelder mat, for mange med langtkommet kreft har jo dårlig apetitt og går sterkt ned i vekt, og da er det å anbefale et asketisk opplegg som dette et menneskefiendtlig, dogmatisk og særdeles usympatisk virkemiddel.

Når alvorlig syke mennesker i tillegg blir fortalt direkte løgner, slik som i dette tilfelelt, og påvirket til å tro på disse, så er kynismen komplett, spør du meg. Jeg skjønner ikke hvordan noen kan ha samvittighet til å sko seg økonomisk på alvorlig syke mennesker desperasjon, og i tillegg frata dem muligheten til gleder, inklusiv matgleder, slik som her.

Du har selvfølgelig aldeles rett i at vekttap er en overhengende fare i en slik sykdom som dette, og å leve på kun grønnsaker og kosttilskudd i en slik situasjon, vil selvfølgelig være kunne være med å forkorte livet hans pga at avmagringen og utmattelsen vil skje fortere.

Du har videre rett i at slikt som dette har svært mye fellestrekk med hjernevasking, både metodene som blir brukt, og resultatene som blir oppnådd hos den som utsettes for det, dvs blindhet for motforestillinger m.v.

Når "alternative behandlere" eller kvakksalvere som dette i tillegg fraråder en langtkommen kreftpasient helt nødvendig behandling som stråling, mener jeg at dere bør vurdere å anmelde vedkommende for kvakksalveri. Start med å ta en uforpliktende telefon til Fylkeslegen for å en samtale om dette.

Så til dine spørsmål:

1. Kan noen komme med et konkret svar på om det overhodet er forsvarlig å gjennomføre dette?

Det er ikke forsvarlig. Det er høyst uforsvarlig. Vi snakker om kreft med spredning, ikke forkjølelse.

2. Hva kan konsekvensene av dette være?
Vi antar det kan få fatale følger.

Ja, korrekt. Fremskyndet død er en klar mulighet. Men enda verre er at et innebærer store muligheter for svære smerter, som følge av å gå glipp av lindrende og sykdomsutsettende strålebehandling. I tillegg kan det å gå glipp av stråling på spredningssvulstene i hjernen, føre til nærmest alt av alvorlige symptomer fra hjernen, fra forvirring, manglende taleevne, lammelser, epilepsi, til koma og død, hvilket betyr at man kan miste viktig tid sammen med med sine nærmeste, når man i tillegg har begrenset tid igjen her på jord.

3. Hvor akutt/hva er mest akutt av lunge/lever/hjernekreft?

Dette er et litt "feil formulert" spørsmål. Alt må sees i sammenheng. Man kurerer uansett ikke dette, så det viktigste er å gi mannen flere dager, med minst mulig lidelse, slik at han får mest igjen for den tiden han har igjen.

4. Hva i alle dager skal vi gjøre?
Ikke bare koster dette alt han har av penger, han snakker kun om dette hele sin våkne tid av døgnet, til alle han snakker med!

Vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke. Fortsett å snakke med ham, og vær ærlige mhp deres fortvilelse.
Jeg pleier personlig å si følgende til personer som lurer på om de skal ta fatt på slike alternative opplegg:
"Tror du virkelig at dersom dette du her tilbys faktisk hadde hatt en effekt mot kreft, at man hadde latt være å ta det i bruk på kreftavdelinger på sykehus!?!"
Hadde det hatt noen som helst positiv virkning, annet enn på lommeboken til de som selger det, så hadde man SELVFØLGELIG benyttet det overfor alvorlig syke kreftpasienter. Det er jo selvinnlysende, det går ikke an å tenke noe annet.
Hvorfor skulle man f.eks. ikke tatt det i bruk, dersom det hadde noen som helst effekt? Finn et argument for dette, det kan være en klargjørende tankeøvelse for den det gjelder.

"Jeg har lest at det er forsket mye på dette for noen tiår siden, uten å finne at dette har noen virkning. m.a.o: Betaler han DYRT for en fremskyndet død?"

Ja. Dessverre og utvilsomt. Attpåtil med muligheter for mye tilleggslidelse og fravær av glede i sine siste dager, pga den menneskefiendtlige og kyniske profittmaskinen han har viklet seg bort i.

Som du legger merke til, er jeg ganske engasjert og tydelig her, og det har jeg ingen problemer med, for jeg har sett dette så mange ganger før, og det er alltid like hjerteskjærende ille å bivåne syke mennesker bli overkjørt av kyniske sjarlataner med sugerør i kreftpasientens bankkonto.

Jeg ønsker dere og han lykke til.