Kombinasjon ev legemidler og helsekostprodukter

Spørsmål

Spørsmål om bruk av naturkostmiddelet / slanketabletter , Ruis Phase. Til daglig bruker jeg blodtrykksdempende tabletter , samt kolesterolsenkende , pluss Albyl -E.
På pakningen til slanketablettene står det at "70% av karbohydratene i maten ikke blir omdannet til sukker og fettsamtidig som forbrenningen øker ". Da lurer jeg på : Vil disse slanketablettene også hindre/dempe virkningen av de andre medisinene jeg tar ?? . Naturkostmiddelet inneholder bl.annet Krom , vitaminB3( Niacin) og B 6.Relevante sykdommer/medisiner: Se tekst over.

Mann, 66 år

Svar

Hei!
Det er et økende problem at helsekostprodukter kombineres med "vanlige" legemidler. Vi vet noe om uheldige kombinasjoner, men kunnskapen er svært begrenset. Grunnen til dette er at produsentene bak helsekostproduktene ofte ikke gjør slike studier. Dette gjelder også for Ruis phase. Jeg kan derfor ikke gi deg et sikkert svar fordi det ikke foreligger noen vitenskapelige studier på dette.
Faren med kombinasjoner av helsekostprodukter og legemidler er at konsentrasjonene av legemidlene i blodet kan bli enten for høye eller for lave. Det er dermed fare for overdosering eller underdosering. De nevnte innholdsstoffene som du oppgir medfører ingen slike problemer, men problemet er at produktet sannsynligvis inneholder også andre stoffer som ikke nevnes i detalj (produktvedlegg anngir egennavn).
Jeg vil fraråde deg å bruke disse tablettene på bakgrunn av potensielle interaksjoner og manglende dokumentasjon som slankemiddel