Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan ringblomst forårsake spontanabort?

Spørsmål

Hei Anne. Jeg har brukt en salve mot munnsår i mange år, som inneholder ringblomst. Den er hjemmelaget, av en venninne. Det holder å smøre litt på munnsåret 2 - 4 ganger, så stopper munnsåret å utvikle seg. Jeg leste her om dagen at bruk av Ringblomst kunne forårsake spontanabort. Dette er ikke grundig dokumentert, men jeg ble skremt. Kjenner du til dette? Og, kjenner du til noen salve i det hele tatt som kan føre til spontanabort/fosterskade ved å smøre på 2 -4 ganger?

Kvinne 27
Svar

Hei, og takk for ditt spørsmål.Ringblomst (Calendula officinalis) har vært tradisjonelt brukt i Europa blant annet for bruk på sår og skader i hud og munnslimhinne. Selv om ikke studier er helt klare på om effekten er der, er det mange, deg inkludert, som opplever god effekt av denne urten, og den er generelt sett ansett for å være trygg å bruke.Som du skriver er det likevel enkelte grupper, slik som gravide og ammende, som frarådes å bruke ringblomst eller ringblomstekstrakt på hud og slimhinner. Legemiddelmyndighetene i Europa begrunner dette med at de ikke har nok studier på sikkerheten av ringblomst.Selv om EUs anbefalinger kun omhandler bruk på huden, blir ringblomst også drukket som en te, og påstås da å ha effekt for ulike plager, blant annet magesår og menstruasjonssmerter. Amerikanske kilder skiller mellom bruk på hud/slimhinner og innvortes bruk. De fraråder gravide å spise/drikke ringblomst, men ikke alle kildene anbefaler å unngå bruk på huden.Jeg kan dessverre ikke finne mye informasjon om hvorfor inntak av ringblomst øker risikoen for spontanabort. Det ser ut som om det kan gi sammentrekninger av livmoren, men det ser ikke ut til at man vet veldig mye om det. Som du skriver er ikke dette grundig dokumentert. Jeg finner kun en eldre studie, og ikke noe som er gjort i menneske på dette. Her vet vi altså ikke nok til å kunne gi en konkret anbefaling, men fordi vi vet det kan være en risiko, frarådes bruk av ringblomst hos alle gravide.Du spør også om jeg kjenner til noen salve som kan gi abort eller fosterskade ved påsmøring et fåtall ganger. Jeg starter med et eksempel, og deretter med noen generelle betraktninger.En av komitéene som jobber med legemidler i EU arbeider med overvåkning av bivirkninger. Denne komitéen fraråder nå flere reseptpliktige aknekremer til kvinner som er eller planlegger å bli gravide. Advarselen har kommet fordi at man vet at inntak i kapselform er svært fosterskadelig, og fordi det ikke er fastsatt noen nedre grense for hva som er trygt eller ikke. Så selv om jeg ikke kan vite at denne kremen gir fosterskade, så er det en risiko for det, og det er ikke fastsatt hvor stor den eventuelt er. Gravide kvinner eller kvinner som planlegger graviditet skal derfor ikke bruke disse kremene.Når vi ser på kremer og salver generelt, er det flere ting som kan påvirke risiko for fosterskade eller spontanabort. Det første jeg tenker på er hvor godt det aktive stoffet tas opp gjennom huden og går over i blodet. Dersom stoffet tas godt opp (slik som for eksempel nikotin fra et nikotinplaster), vil det være større risiko for fosterskade enn dersom det tas dårlig opp. Dessuten kan de aktive stoffene gå lettere over i blodet dersom huden er skadet eller sår.Dersom det aktive stoffet er veldig potent (det vil si at en liten mengde gir svært stor effekt), kan det være høyere risiko dersom det først kommer over i blodet. Det finnes noen salver hvor det aktive stoffet er veldig fortynnet (0,03% og 0,05 % for eksempel), men hvor effekten er stor fordi virkestoffet er så potent.I tillegg vil det være av betydning hvor stor overflate du smører det på, og hvor på kroppen det er. På noen områder med slimhinner tas noen aktive stoffer bedre opp enn på vanlig hud, og det vil være høyere risiko dersom man smører på noe på hele kroppen enn dersom det er i munnviken.Det siste jeg vil trekke frem som har betydning er det du selv er inne på – du smører det bare på i en kort periode. Langvarig bruk kan gi høyere risiko for påvirkning av fosteret enn kortvarig bruk.Som du skjønner er det ikke noe enkelt svar på det siste spørsmålet ditt, det spørs rett og slett hvilke egenskaper det virksomme stoffet har, hvor mye man bruker, hvor man smører det på og hvor skadelig det er ansett for å være. Jeg kan ikke komme på noe jeg vet med sikkerhet at vil gi fosterskade eller spontanabort ved påsmøring på et lite område 2-4 ganger, men jeg kan heller ikke si at en slik salve ikke finnes. Som du ser av det eksemplet jeg ga deg, er det noen kremer hvor man ikke ønsker å ta risikoen.Når det gjelder ringblomst kan jeg ikke finne noen informasjon på om den går over hud eller ikke, eller om hvilke av stoffene i planten som eventuelt går over. Jeg kan derfor ikke gi noe konkret svar på om det er fosterskadelig eller øker risiko for spontanabort. Likevel er det nok tryggere å bruke ringblomsten som salve enn å drikke den som te.For å oppsummere – det angis flere steder at det sannsynligvis er helt trygt å bruke ringblomst på huden for gravide, men at det finnes få data. Derfor varierer det også hva anbefalingen er. Noen steder kan du lese at det er trygt å bruke på huden, mens andre steder vil du finne at gravide ikke bør bruke ringblomst. Det er ikke gjort mange studier på ringblomst, og derfor er det ikke enighet om det kan brukes eller ikke. Det som helt klart frarådes er inntak av ringblomst, i form av for eksempel te. Dersom du planlegger graviditet men ønsker å fortsette å bruke denne salven, eller allerede er gravid og har brukt salven, foreslår jeg at du tar det opp med din fastlege. Kanskje kan det være aktuelt med annen behandling under graviditeten. Dersom det er snakk om forkjølelsessår og du ønsker å bruke et legemiddel er aciclovir krem (Zovirax, Antix) ansett for å være trygt for gravide, og virker så og si bare lokalt der den smøres på. Jeg anbefaler også at du sjekker med venninnen din om det er andre urter eller oljer tilsatt i salven hun lager, dersom du ønsker å bruke den under graviditet. Dessverre kan jeg, basert på tilgjengelig informasjon, ikke gi deg noe konkret svar på om ringblomstsalve vil øke risikoen for spontanabort. Når den brukes på et lite hudområde og over kort tid er riktignok risikoen for spontanabort lav, men siden anbefalingene er sprikende og det er lite dokumentasjon, kan jeg ikke anbefale deg å bruke salven under graviditet.Vennlig hilsen Anne