Ikke bruk Lithium-preparater på egen hånd, kjøpt over nett!

Spørsmål

Er det farlig og ta litium orodate og Seroquel, har kjøpt det på helsekost fra England. Seroquel tar jeg 100 mg som jeg får hos min lege, har tatt 4 tabletter dagelig av litium orotate, se på fotografi som jeg sender med. Det står bakpå pakken 4,6 mg elemental litium og at det er 120 mg, litiumet har jeg spist i 4 måneder.Har fått et trykk i hodet for en månede siden som ikke går bort. Skal ta ct røntgen av hode på mandag 20.juni

Svar

Hei.

De tablettene du har kjøpt over nett, er ikke et godkjent legemiddel, og det er ikke testet ut på mennesker hva gjelder effekt og sikkerhet, slik som godkjente legemidler er. Det er et rent kommesielt salgsprodukt, som selges over disk og nett, og de som produserer det (=de som tjener penger på det) sier i reklamen at det har diverse medisinske virkninger. Det er en god tommelfingerregel å tenke at opplysninger en får fra noen som tjener penger på noe, ikke nødvendigvis er korrekt eller objektiv.

Du spør om det er farlig å ta disse. Det er selvfølgelig et kjempegodt spørsmål, og du spør mao. om sikkerhet og bivirkninger. Det er spørsmål som vi har full oversikt over når det gjelder godkjente legemidler, som er kvalitetssikring ved klinisk utprøvinger osv, men når det gjelder alminnelige handelsvarer som dette (=ikke-legemidler) så vet en egentlig ikke så mye om dette i det hele tatt, siden det ikke er noen kvalitetskrav eller sikkerhet for kjøperne i det hele tatt. En er overlatt fullstendig til produsentens informasjon, og ingen objektive og uavhengige kvalitets- og sikkerhetsvurderinger slik som for legemidlers sin del.

Jeg ville under ingen omstendighet ha turt å ta noe slik rent personlig, siden vi ikke vet noe om sikkerheten, og det samtidig ikke finnes noen dokumentasjon på at det har noen helsetjenlig effekt. Listen over potensielle alvorlige bivirkninger av litium er svært lang.

I reklamen for tablettene påstås de å ha effekt på hjernen, dvs på humør, mot alkoholisme osv. Dersom det hadde vært slik (det er som sagt ikke dokumentert) så hadde det ihvertfall vært grunn til å bekymre seg over mulige farlige bivirkninger, for hvis de hadde hatt effekt på hjernen, betyr det at de følgelig også hadde hatt potensiale for bivirkninger fra hjernen / psyken. Det er jo slik at dersom noe har virkning av noe slag, er der også sannsynlighet / mulighet for bivirkninger, som følge av at der er farmakologisk aktive substanser i et preparat. Sagt på annen måte: "Ingen bivirkning -> ingen virkning"

Nå kjenner du et trykk fra hodet som du ikke vet årsaken til. Det er ingen utenkelighet at det kan være en bivirkning, siden vi ikke vet så mye om bivirkninger og sikkerhet av slike varer. Også av den grunn vil jeg nå anbefale deg å slutte med dette, for å se om det er årsaken. I tillegg til at det er tryggere for deg å ikke bruke noe slikt.

Håper at informasjonen er til nytte. Lykke til med gode avgjørelser. PS Fortell for all del din lege om at du bruker / har brukt dette, for det er viktig for legen din å vite både for vurderinger av din helse generelt, og pga at du får andre medisiner av legen osv.