Humbug

Spørsmål

Jeg lurer på om behandlinger som utføres av Elmedi- klinikken er /nyttige/ og forsvarlige som alternativ til ordinære behandlinger mot høyt blodtrykk. Hvorfor blir ikke elektrisk strøm benyttet som behandlingsform i skolemedisinen for å bedre blodsirkulasjon, istedet for kjemisk behandling med piller?

Kvinne, 47 år

Svar

Hei !

Den typen "behandling" som der tilbys, har vært undersøkt vitenskapelig og man har funnet absolutt null holdepunkter for at det har noen som helst form for helsegunstig effekt.
Det bedrer IKKE blodtrykket, og det bedrer IKKE blodsirkulasjonen.

Mao. så er svaret på ditt spørsmål om slik "behandling" er nyttig, et klart og entydig nei. De som påstår noe annet, har antagelig bakenforliggende motiver, som f.eks. å tjene penger på det.
Hvorvidt det er forsvarlig, er en annen sak. Det forverrer neppe blodtrykket eller helsen i seg selv, men det kan klart være uforsvarlig dersom man velger slik "behandling" istedet for nødvendig og virksom medisinsk behandling. Hvilket noen dessverre gjør, og derved forverrer sin helse.
Og ser en det i et større perspektiv, så kan det også indirekte forverre helsen, det å bruke sin oppmerksomhet og sin tid her på jord på slikt tull, og å forverre sin økonomi med slike bortkastede utgifter.

Du spør så om hvorfor ikke elektrisk strøm blir benyttet som behandlingsform i skolemedisinen for å bedre blodsirkulasjonen.
Svaret på det er veldig enkelt, og det er fordi det ikke har noen som helst effekt på blodsirkulasjonen. Dette har man undersøkt, og funnet helt klare svar på.
Og skolemedisinen og leger er og skal være "pasientens advokat", og det betyr igjen at man selvfølgelig ikke anbefaler uvirksom behandling. Det ville jo være å føre pasienten bak lyset.
De som anbefaler dette, og påstår helsegunstige effekter, er personer som tjener penger på det.

Grunnen til at man bruker "piller" er at disse virker, i motsetning til overnevnte, og man ønsker jo å hjelpe pasienten til bedre helse, så da er dette et enkelt valg. Men medikamenter bruker man jo forøvrig også kun når det er nødvendig, og andre ikke-medikamentelle tiltak ikke fungerer.
Når det gjelder dette med blodsirkulasjon som du spesifikt nevner, så vil man jo alltid først anbefale økt mosjon og røykeslutt, for å nevne noe, da dette også (i motsetning til elektrisk strøm) har en svært god og beviselig effekt på blodsirkulasjonen.

Dette kategoriske svaret mitt er bevisst skrevet helt kategorisk, av den enkle grunn at det er korrekt det jeg her skriver.
Det er derfor ingen grunn til å ikke informere deg (og andre lesere av spørsmålene her på Lommelegen) om at visse ting, som f.eks. dette, finnes der klare svar og sannheter på.
Og at det er slik, er forøvrig et faktum og ikke et diskusjonstema, og de som da hevder noe annet tar enten feil, eller har bakenforliggende motiver som f.eks. økonomisk gevinst.

Svaret mitt betyr forøvrig IKKE at jeg er firkantet i hodet og tror at skolemedisinen "vet alt", og jeg vet også at deler av alternativ medisin i en del tilfeller har mye for seg, men denne "behandlingsformen" er altså rent kvakksalveri.

Håper du satte pris på klar tale, og enkle og greie sannheter !
Ha det bra.