Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Diffus alternativmedisin

Spørsmål

Hei.
Jeg er ei jente på 25 år. Jeg har i ett år gått rundt og vært dårlig uten at noen finner ut hva det er. Jeg har følt meg som "fyllesyk". Kvalm, sliten, slapp. Jeg fikk påvist cøliaki, men ble ikke bedre etter mange mnd med streng glutenfri diett. Jeg sliter endel med angst og deprsjon, har endel tvangstanker. Så legen mener at en mulighet kan være at det er psykisk. Fastlegen min har funnet ut at jeg har hatt kyssesyken og en annen virusinfeksjon i tarmen som jeg ikke har visst om. Men så har jeg oppsøkt en privat lege på Balderklinikken som mener plagene kan skyldes sopp i tarmen. Da sier han jeg bør holde meg unna sukker og alkohol. Det er også vist en test der det kan være jeg er intolerant mot egg og banan. Han sier også at det kan være at jeg har en litt nedsatt leverfunksjon, og at den derfor ikke skiller ut avfallsstoffene som soppen i tarmen poduerer raskt nok. Jeg har alltid blitt ekstremt dårlig dagen etter fylla, så kan det være et tegn på at det stemmer? Han sier også at det kan være en betennelse i tarmen.
Jeg har hver natt og morgen vondt fra hoften, i rompa og helt ned til tærne når jeg ligger på siden, slik at jeg må snu meg på rygg. Hva kan det være? Det jeg lurer på er: Hvis jeg har sopp i tarmen, kan jeg bli kvitt den, og ha samme utgangspunkt som alle andre som ikke har sopp igjen? Hvordan symptomer er vanlig på betennelse i tarmen? Hvordan behandles det?
Kan man få kyssesyken igjen hvis man har hatt det? Hvordan oppstår betennelse i tarmen? Kan jeg leve normalt etter jeg har blitt kvitt eventuell sopp i tarmen?
Jeg har såpass med angst og tvangstanker at det er et stort problem i seg selv at det er så mange strenge krav til hvordan livet må leves i følge alle sykdommene jeg kanskje har. Jeg liker å feste, jeg er spenningssøkende og det er viktig for meg å oppnå det, og å leve spontant. Derfor savner jeg alkohol og fest, samtidig hele sosiale livet mitt. Er alkohol noe som gjør soppen verre? Isåfall bare der og da, eller i det lange løp? Relevante sykdommer/medisiner: cøliaki

Kvinne, 25 år

Svar

Hei.

For meg fremstår det som sørgelig og forstemmende at du med din angst og tvangslidelse, dessverre uforvarende har blitt utsatt for såpass mye uklarheter og høyst usikre diagnoser og "behandlingsråd" som det du beskriver her.
Når man lider av tvangslidelse og angst, så er det virkelig ikke nye restriksjoner, pålegg, forbud, helsebekymringer og bisarre leveregler man trenger for å få det bedre.
Det man trenger hjelp til er å leve bedre, være mer fleksibel og mindre rigid, slik du selv så godt beskriver.

Mitt aller beste råd til deg er følgende:(Jeg skal også begrunne det)

Glem den lange rekken med tilsynelatende udokumenterte og omstridte diagnoser du har fått stilt ved denne klinikken, lat som du ikke har vært der.
Du vil slite enormt, og meget mulig helt uten grunn, dersom du skal forholde deg til alt det der.

Begrunnelsen:

Sopp i tarmen er ingen sykdom. Sopp forekommer som en del av normalfloraen hos oss alle. Teorier og påstander om overvekst av sopp i tarm, intoleranse for sopp osv, er høyst spekulative og aldri dokumentert, og er overhodet ikke noe som akademisk basert skolemedisin forholder seg til, hverken på diagnose- eller behandlingsplan.
En del av problemet er i tillegg at symptomlisten på "sopp i tarm", "candidasyndrom" eller hva man kaller det, er så omfattende og upresis, at den vil favne om omtrent ethvert tenkelig symptom og også almenmenneskelige og ikke-patologiske kroppsopplevelser. Derfor vil enhver som leser en slik "symptomliste" kjenne seg igjen og i verste fall kunne tenke at man lider av en slik "soppsykdom".

Siden dette ikke er noen anerkjent diagnose, (den er meget omstridt og overhodet ikke akseptert i noe anerkjent diagnosesystem, og dens eksistens er ikke dokumentert), så fremstår det for det store flertallet av alle leger som stiller seg tvilende til dette, som vanskelig å snakke om behandling av det heller. Så når du mao. har fått råd om å holde deg unna sukker og alkohol, så er dette altså råd mot en "sykdom" som kanskje ikke finnes. Jeg synes ikke vi kan gi behandlingsråd mot en påstått sykdom som kanskje ikke finnes engang.

Mange vil selvfølgelig få bedre helse av å holde seg borte fra sukker og alkohol, kanskje meget bedre helse, og dette kan lett taes til inntekt for at "behandling virker", både av lege og pasient.

Så til påvisning av intoleranse mot egg og banan.
Hvordan er dette påvist hos deg, er mitt første spørsmål.
Påvisning av matvareintoleranse er meget komplekst, og fremfor alt så er det "opplest og vedtatt" at blodprøver alene, eller prikktester alene, ikke er tilstrekkelig til å stille spesifikke matvareintoleransediagnoser, og langt mindre å gi absolutte kostholdsråd på slikt grunnlag. Mange instanser gjør dog dette.

Dersom du selv ikke merker noen reaksjon på å spise egg eller banan, så tåler du det. Blodprøver som sier noe annet, "teller ikke mer" enn virkelighet / klinisk mistanke.
En del av det meget velkjente problemet her, er det at slike tester gir falskt positive resultater. Dvs at de kan slå ut på ting som man faktisk ikke er intolerant mot. Dersom man så benytter slike prøveresultater til å gi kostholdsråd, uten å ta hensyn til pasientens kliniske erfaringer med aktuelle matvare, så kan man påføre en pasient / person betydelig skade i form av svære praktiske og sosiale innskrenkinger i mange år fremover. For hvor mange matvarer inneholder f.eks. ikke egg?
Skal man fraråde en person å spise noe så viktig og næringsrikt som egg, så må diagnosen være sikker. Dvs der må være klar klinisk mistanke (pasienten reagerer på egg), evt kan man har blodprøvesvar eller prikktesting som understøtter diagnosen / mistanken, og endelig diagnose skal man egentlig bare stille etter eliminasjons- og provokasjonstester med aktuelle mistenkte matvare. Dette utfører på enkelte spesialavdelinger på noen få sykehus.

Så til det med at "det kan være at du har litt nedsatt leverfunksjon".
Dette er tåkeprat, om det faktisk er slik det har blitt presentert.
Enten har man det, eller så har man det ikke. Det kan påvises ved enkle blodprøver som taes hos fastlegen.
Få fastlegen din til å sjekke dette. Dersom du har det, så skal fastlegen finne årsaken til dette for deg slik at du evt kan få gjort noe med det, og har du det ikke, så er det bra, og det er da ikke et poeng du trenger å tenke på. Ingen kan leve med en påstand om at det "kan være" at man har nedsatt leverfunksjon. Det er høyst angstprovoserende i all sin usikkerhet.

"Avfallsstoffer fra sopp i tarm": Vi har altså alle sopp i tarmen som en del av normalfloraen. Disse utskiller ingen problematiske avfallsstoffer, og de skal altså være i tarmen vår. Påstander om helseskadelig effekt av "avfallsstoffer fra sopp" er igjen alternativmedisinske påstander, og ikke noe som akademisk basert medisin forholder seg til eller oppfatter som noe som må "behandles".

"Det kan være en betennelse i tarmen":
En betennelse i tarmen kan være en alvorlig tilstand. Eksempler er Crohns sykdom og Ulcerøs colitt.
Slike diagnoser stilles konkret og presist ved bl.a. biopsi (vevsprøve), og potensielt alvorlige ting som dette skal man ikke påstå noe løselig om slik som dette, uten å kunne dokumentere diagnosen overfor pasienten, og uten at alminnelig utredning er blitt foretatt.
Hva ble gjort av utredning for å komme til en slik konklusjon?
Og igjen kommer denne omtrentligheten inn: "kan være" en betennelse i tarmen? Enten har man det eller så har man det ikke, og det skal legen vite noe sikkert om, før pasienten får informasjon.
Å si slik til en pasient, spesielt med angst og tvangslidelse i tillegg, er virkelig å legge det store egget, spør du meg.

Be derfor din fastlege ta stilling til om det er noe som helst hold i dette, ved å la legen din få se hvilke undersøkelser som er foretatt som bakgrunn for denne påstanden.

Så til dette med at du har vondt fra hoften, i rompa og helt end til tærne når du ligger på siden. Du lurer på hva dette kan være.
Det kan jeg dessverre ikke si noe om uten å undersøke deg. Ta derfor dette opp med fastlegen din.

Du stiller avslutningsvis noen konkret spørsmål som jeg vil besvare ett av gangen:

"Hvis jeg har sopp i tarmen, kan jeg bli kvitt den, og ha samme utgangspunkt som alle andre som ikke har sopp igjen?"

Du har nok helt klart sopp i tarmen, som alle andre friske mennesker. Du skal fremfor alt ikke bli kvitt denne, da den er en del av normalfloraen i den menneskelige tarm. Resten av spørsmålet blir da følgelig irrelevant og umulig/unødvendig å besvare.

"Hvordan symptomer er vanlig på betennelse i tarmen? Hvordan behandles det? "

Dette vil avhenge av hva slags evt betennelse i tarmen det er snakk om. Det finnes mange forskjellige typer betennelser i tarm. Det er ikke en konkret sykdom vi snakker om her.
Symptomene vil f.eks. kunne bestå av avføringsforandringer, ofte diare, smerter, blod, slim, vekttap, vitaminmangler osv.
Men igjen ikke forhold deg til denne påstanden uten at du får det dokumentert. Ta det opp med fastlegen, slik at du slipper å tenke mer på dette.

"Kan man få kyssesyken igjen hvis man har hatt det? "

Nei, man kan kun få kyssesyken (mononukleose) en gang. Det er en ufarlig tilstand som går over av seg selv. Over halvparten av oss har hatt det i barndommen, og da får man det så lett at det ofte oversees. Når man får det som tenåring og ung voksen blir det oftere et noe tyngre sykdomsforløp, men det er en helt uproblematisk tilstand, som det helt store flertallet av befolkningen gjennomgår, og fremfor alt ingenting å være opptatt av i ettertid.

"Hvordan oppstår betennelse i tarmen?"

Avhenger av hva slags betennelse. Det er ikke en-1-spesifikk sykdom som heter "betennelse i tarmen". Når det gjelder f.eks. ulcerøs colitt, så er årsaken ukjent, men genetiske faktorer kan spille inn.

"Kan jeg leve normalt etter jeg har blitt kvitt eventuell sopp i tarmen? "

Jfr over. Du skal ikke bli kvitt noe som skal være der.

Jeg liker særdeles godt det du skriver på slutten av ditt spørsmål her, om at du liker å leve spontant og ha et sosialt liv. Du er også klar over dine psykiske problemer med angst og tvangstanker, og det er derfor alt i alt overmåte viktig at du nå får grundig lagt fra deg de mange ytterst diffuse og usikre tingene og forsøkvise diagnosene du dessverre har fått å stri med her. Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale deg at du tar kontakt med fastlegen nå for dette, og da skal du ta med en utskrift av vår korrespondanse her, slik at dere kan ta det videre derfra.
Fastlegen vil da hjelpe deg ytterligere til å rydde opp i de mange høyst mulige "påleggene" og bekymringene du har fått det her, slik at du kan jobbe mot din målsetning om et sosialt liv med minst mulig bekymringer og mest mulig spontanitet og glede.

En person med tvangssykdom får ikke et bedre liv at å få en lang rekke nye "pålegg" og retningslinjer, som meget mulig ikke er nødvendige eller helsefremmende i det hele tatt. For å si det mildt.

Avslutningsvis vil jeg legge til at der finnes selvfølgelig forskjellige oppfatninger om dette med sopp i tarm og det ene og det andre, og heldigvis velger man selv hvem man vil forholde seg til, alternativbehandlere eller vitenskapelig dokumentert medisin. Det er også selvfølgelig slik at skolemedisinen ikke vet alt pr idag, det er vi meget klar over.
Men man vet ihvertfall at mye av dette med soppintoleranse og "behandling" av dette, overhodet ikke er dokumentert, hverken som diagnose eller terapi, og da mener det store flertallet av leger at man heller ikke kan anbefale dette for pasienter.

Håper du har nytte av svaret. Jeg ønsker deg lykke til.