Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

"Candida-diett" ?

Spørsmål

For 2 uker siden oppdaget soppinfeksjon, tatt stikkpiller. Nå kraftig urinveisinfeksjon, fått 1 ukes antibiotika. Ble ikke kjent gjennom kløe eller hyppig toalettbesøk, men vondt i nyrene, ingen nyrebekkenbetennelse så langt - hatt det tidligere. Ble fortalt at ny soppinfeksjon kan forekomme etter kuren. Fam.medlem hatt alvorlig Candida infeksjon som måtte rettes opp med spesiell diett. Mange måneder vært oppblåst og smerter i magen. Vil gjerne få kunnskap om lignende diett. Kan det være noe for meg? Får dårlig hjelp hos lege. Har planer om å bli gravid.

Relevante sykdommer/medisiner: Kun Loette p-piller

Kvinne, 25 år

Svar

Hei !

Du har stilt spørsmålet ditt til gynekologen, som har anmodet oss almenpraktikere om å svaret på dette spørsmålet, da du tar opp dette med evt kostbehandling mot candidainfeksjon, noe som faller mer inn under vårt fagområde enn gynekologens, håper det er OK for deg.

Dette med utvikling av soppinfeksjon etter en antibiotikakur, spesielt i skjeden, er et vanlig forekommende fenomen. Forklaringen er at antibiotika dreper ikke bare uønskede bakterier, men også normalbakterier som er en del av vår sunne mikrobiologiske flora, f.eks. i skjeden. Og når det så blir undervekst av bakterier, får soppen mer mulighet til å utvikle seg. Candida forekommer i skjeden hos ca 20% av alle kvinner, og i svangerskapet opp mot 50% av alle kvinner, så mao. er dette å anse som en del av normalfloraen. Den blir kun "sykdomsfremkallende" dvs gir plager og symptomer som f.eks. candidainfeksjon i skjeden, hvis spesielle disponerende forhold ligger til rette for det, som f.eks. gjennomgått antibiotikabehandling, endret pH i skjeden m.v.

Du har altså nå gjennomgått en antibiotikakur, og har derved "lagt forholdene til rette" for å få en candidainfeksjon i skjeden.
Men det at du akkurat hadde gjennomført en kur mot soppinfeksjon som du sier (går ut fra at det var mot soppinfeksjon i skjeden?), senker imidlertid risikoen for at du skal utvikle det, for du har jo da brukt midler som dreper eller svekker candidamengden i skjeden med en slik kur, slik at du da har mindre av denne soppen i skjeden enn før, evt at du har "utryddet" den helt.

Du bør derfor vente å se om du får symptomer med skjedesopp, før du foretar det noe som helst. Det er jo ingen mening i å iverksett tiltak mot noe du ikke vet om du får, når vi snakker om ikke-alvorlige og lett behandlbare tilstander som skjedesopp.

Så over til ditt spørsmål om et familiemedlem som har hatt "alvorlig candidainfeksjon" og symptomer i form av oppblåsthet og smerter i magen, hvilket ble behandlet med "en spesiell diett".

Vi er da definivt over i ikke-skolemedisin.
Denne tilstanden du beskriver, er mye omtalt bl.a. i media, og teorien går på at man etter mange antibiotikakurer osv., skulle få en overvekst av candida i hele kroppen inkl. tarmen, og at soppen da "forgifter" organismen og gir en lang rekke generelle symptomer.
Noen behandlere, både ikke-medisinsk utdannende, men også noen (få) leger, er av denne oppfatning at dette er en faktisk medisinsk tilstand som kan behandles med diett og i noen tilfeller medisiner, men faktum er at dette ikke er en medisinsk påviselig eller vitenskapelig dokumentert tilstand eller behandling.

Det store flertallet av leger, både i Norge og internasjonalt, oppfatter derfor ikke dette som en reell sykdomstilstand, som kan påvises med sikre metoder og derfor heller ikke kan eller skal behandles selvfølgelig, idet man ikke skal behandle noe man ikke vet med sikkerhet eksisterer.
Diagnostikk og behandling av slik "candidainfeksjon" er altså ren alternativ medisin.

Vi her på Lommelegen driver med vitenskapelig fundert skolemedisin, og ikke "alternativ medisin". Begrunnelsen for dette ståstedet er at vi ønsker å være sikre på at den informasjon og de råd vi gir våre pasienter, er sikker informasjon og gode råd, og ikke spekulasjoner og fremfor alt at vi ikke anbefaler behandling, medisiner og dietter som er belastende for pasienten, uten sikker virkning. Mao. at vi som leger skal være pasientens "advokat" overfor de mengder av mer eller mindre seriøse behandlingstilbud som foreligger på det alternative marked.

Du finner helt klart behandlere inkl leger som hårdnakket vil si deg at denne tilstanden du snakker om, eksisterer og lar seg behandle med medisiner, men la det være helt klart at dette ikke er objektive sannheter basert på vitenskapelig kunnskap. Så kan du ut fra dette velge hvem du ønsker å tro på.

Jeg har ingen ambisjon om å fremstå som arrogant overfor "alternativ medisin" for de har i mange tilfeller mye positivt å bidra med, og har heller ikke noen tanker om at vi som "skolemedisinere" vet alt, jeg ønsker å bare å forholde meg til det vi faktisk vet pr idag, og jeg ønsker ikke å anbefale mine pasienter ting jeg ikke kan stå inne for.

Symptomlisten på slik "systemisk candida-infeksjon" som du omtaler, er så omfattende og inneholder så mange og uspesifikke symptomer, at enhver person som ser igjennom denne listen og krysser av på hvilke symptomer man kjenner seg igjen i, vil tilfredsstille kriteriene for "sykdommen". Da må man bli skeptisk. Dagbladet kjørte denne listen som en "selvtest" for noen år siden, og jeg skulle likt å se den person som ikke fikk "diagnosen" etter å ha gjort "testen". Og slår man ut på en slik test, så blir jo konsekvensen at man må "behandles". Mao. må "alle" behandles ??

Og så vil mange innvende at "ja men jeg ble jo så mye bedre i helsen" etter at man gjennomgikk dietten for denne tilstanden.
Ja det tviler jeg ikke på, men det betyr ikke at man har kurert en "sykdom",
men det lar seg forklare med at dietten som foreskrives, inneholder så mye som generelt er bra for helsen, at det er ikke rart at mange og enhver kan føle seg friskere med en slik kur. Bl.a. går det ut på "totalavhold" fra alt sukker.
Ikke rart at man føler seg friskere, når man vet hvor utrolig skadelig sukker er for helsen !

Jeg kan altså som du skjønner, ikke anbefale deg en diett mot en helt uvitenskapelig påstått tilstand som vi ikke engang vet om eksisterer, og det er sikkert av samme årsak at du ikke har fått hjelp hos din lege for dette.

Velger du å gå inn på dette, må du oppsøke andre behandlere innen alternativ medisin som holder på med dette, men det fraråder jeg deg altså.

Får du soppinfeksjon påny, så kurerer du dette med stikkpiller / kremer og evt en anti-sopp kur i form av en kapsel som heter Diflucan, som man av og til bruker mot tilbakevendende soppinfeksjoner. Denne må imidlertid ikke kombineres med graviditet, jeg nevner det bare siden du tar opp dette med dine planer om å bli gravid.

Da ønsker jeg deg lykke til videre, både med planlagt svangerskap, helsen generelt, og håper at du tar et gjennomtenkt valg i forhold til om du "går inn på" dette med denne diettbehandlingen du lurte på.