Amalgam

Spørsmål

Hei,

Jeg er en mann på 33 år som aldri har vært plaget med å være syk, annet enn en godartet svulst på bak på låret, som ble fjernet i 1979, og en tumorlignende utvekst i kneet som ble fjernet i 1990. Jeg har et normalt kosthold, har ingen allergier, og spiller aktivt fotball 1-2 dager i uken.

Men for ca 7-8 mndr siden begynte jeg å få noen plager med mage/tarm. Det kjennes ut som om det ligger noe og trykker på nederste ribbein på venstre side, samt at jeg har en del luft (som gjerne vil ut når det ikke passer..) Så fikk jeg problemer med å svelge, hvor både mat og spytt kjennes ut som setter seg fast. Når jeg gikk til fastlegen, fikk jeg tatt røntgen av svelg og overkropp med kontrastvæske, uten synlige svar. I etterkant av dette, har jeg i perioder hjertebank, og kjennes det ut som hjertet skal stoppe akkurat i innsovningsfasen, og jeg skvetter da opp og trekker etter pust. Legen mente dette kunne komme av stress, og anbefalte meg å gå til psykolog før han eventuelt sendte meg videre til spesialist.

Men nå siste 2 ukene har jeg i tillegg fått en blanding av metall/blod/lakris-smak i munnen, med stor spyttproduksjon og noen små hvite blemmelignende prikker på tunge og innside av munnviken som ikke svir, men gjør områdene numment.

Jeg vært til mange tannbehandlinger siste året, med rotfyllinger, montert en gullkrone og utskiftning av noen sprukne amalgamfyllinger, men har fortsatt 4-5 gamle amalgamfyllinger igjen.

er det mulig at alle disse plagene faktisk kan komme av amalgamforgiftning? og hvordan skal jeg gå frem for å få det påvist/undersøkt? Og hvordan behandler man eventuelt dette?

(Usikker på om dette var til almennlege eller tannlege, og håper spørsmålet kan videresendes tannlegen om det er han som skulle fått dette..)

Mann, 33 år

Svar

Hei og takk for et interessant spørsmål.

Du har tre konkrete spørsmål:
1) Kan dine plager skyldes "amalgamforgiftning" ?
2) Hvordan kan du evt få dette undersøkt og påvist.
3) Hva er evt behandling ?

Spørsmålet om kvikksølv fra amalgam har negative helseeffekter, har vært diskutert i over hundre år. Pr idag vet vi ikke sikkert om denne tilstanden faktisk finnes. Det er det eneste som kan sies med sikkerhet i denne debatten.
Der finnes fagpersoner som hevder at amalgamforgiftning er en diagnose som både finnes, kan påvises og behandles, men dette er ikke det "offisielle" gjeldende vitenskapelige faglige ståsted pr idag.

I den forbindelse vil jeg gjerne siterer fra www.forskning.no, som oppsummerer hva vi vet pr idag om dette:

"Ved Universitetet i Bergen er det opprettet en egen forskergruppe som arbeider med problemstillinger som amalgamforgiftning.
Den såkalte Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer utreder mulige bivirkninger av materialer som brukes i tannpleien. Bivirkningsgruppen er underlagt Universitetsforskning Bergen (UNIFOB), og arbeidet skjer på oppdrag fra Helsedepartementet.
En av dem som jobber ved Bivirkningsgruppen er Gunvor B. Lygre. Hun er spesialtannlege, og avla en doktorgrad om bivirkninger av fyllingsmaterialer. Lygre er for tiden universitetsstipendiat, og skal forske videre på bivirkninger av tannfyllingsmaterialer.
Hun har ikke kunnet påvise noen sammenheng mellom amalgamfyllinger og kroniske helseplager.
Hun uttaler:
"- Vi kan jo ikke si sikkert at det ikke er bivirkninger. Men når det gjelder generelle helseplager som følge av amalgam, som det jo er blitt snakket veldig mye om, så har man ikke kunnet vise at det er en forbindelse mellom disse helseplagene og forekomsten av amalgamfyllinger.
- Det har vært gjort mange studier som ikke har klart å påvise at det er en sammenheng, sier Lygre."

Jeg anbefaler deg å lese artikkelen i sin helhet i Tidsskrift for norske Legeforening på følgende link:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1545304

samt artikkelen fra forskning.no :

http://www.forskning.no/Artikler/2006/april/1145437811.24

Jeg har personlig ikke sett eller lest medisinsk informasjon som har fått meg overbevist om at dette er en tilstand som faktisk finnes, og jeg kan derfor heller ikke besvare dine tre spørsmål direkte. Men et indirekte svar har du jo fått, ved den generelle informasjonen jeg har gitt deg om dette temaet.

Men: Jeg vet imidlertid også meget vel at det på langt nær er slik at vitenskapelig basert skolemedisin "vet alt" pr idag, og jeg kan derfor ikke utelukke at "amalgamforgiftning" er noe som vitenskapen og legekunnskapen evt vet mere om mer frem i tid, både i positiv og negativ forstand.

De fleste leger, tannleger og fagpersoner i Norge vil ha samme ståsted som det jeg beskriver her, og vil følgelig ikke gå inn i utredninger og forsøksvise behandlinger av en diagnose man ikke er sikker på om finnes.
Men dersom du stiller ditt spørsmål til leger som er mer alternativt orientert, vil du få helt andre svar enn det jeg gir deg her.

Hvorvidt du skal ta kontakt med slike fagkretser som driver med diagnostikk og behandling av det som kalles amalgamforgiftning, er et spørsmål som ikke jeg vil gi deg noe konkret råd i forhold til. Jeg synes du skal ta det valget selv, fortrinnsvis etter å ha satt deg så mye inn i dette fagområde som mulig, slik at du tar et informert og grundig gjennomtenkt valg.

Håper du har nytte av svaret, lykke til !