Alternativ medisin mot kreft

Spørsmål

MIN MOR HAR FÅTT LANGT FREMSKREDEN OG EKSPLOSIV VULVA-CANSER. HUN ER OPPGITT AV LEGER. HUN FÅR STRÅLING NÅ,MED HÅP OM Å BREMSE LITT PÅ UTVIKLINGEN.VI HAR HØRT OM CULEVIT OG NONI. ER DETTE PRODUKTER SOM KAN BREMSE LITT PÅ UTVIKLINGEN, SLIK AT VI KAN BEHOLDE HENNE LITT LENGER?KAN HUN TA BEGGE DELER?? EVENTUELT NOEN ANDRE GODE RÅD DERE HAR HØRT OM SOM KAN VÆRE TIL HJELP? JEG VET DET ER KOSTTILSKUDD, MEN VI HØRER SÅ MYE RUNDT FORBI OG FOR SINE KJÆRE GJØR EN SOM KJENT ALT....

MVH E

Kvinne, 30 år

Svar

Hei.

Det er meget, meget forståelig at man i deres situasjon ønsker å ikke la noe være uprøvd.

Der finnes en enorm "alternativmedisin"-milliardindustri som skor seg på og lever av nettopp dette at kreftsyke personer og deres pårørende forsøker og betaler "hva som helst" for å redde sine kjære, og det er etter min mening dypt opprørende og uetisk å bruke menneskers fortvilelse til inntektskilde ved salg av preparater som lover gull og grønne skoger, f.eks. som påstått hjelp mot kreft.

Det at man i reklame og annonser hevder virkning mot f.eks. kreft, er selvfølgelig alt annet enn ensbetydende med at preparatene har slik virkning.

Det er en god tommelfingerregel å være meget skeptisk til informasjon om påståtte medisinske virkninger fra aktører med kommersielle interesser!
Jeg stoler aldri på informasjon fra noen som sier at jeg kan ha nytte av noe de "tilfeldigvis" kan selge meg.

Der foreligger en konstant enorm forskningsinnsats internasjonalt for å hele tiden bedre behandlingsmulighetene og -resultatene ved kreft.
Hadde de preparatene du spør om her hatt en faktisk gunstig virkning mot kreft, hadde man selvfølgelig tatt dem i bruk i moderne avansert kreftbehandling. Man lar selvfølgelig ikke være å ta virksomme preparater i bruk. Det hadde jo vært aldeles uhørt.

Der finnes ingen dokumentert virkning mot kreft av disse to tingene du spør om her, eller av andre "alternative" produkter.

Hjelp heller deres mor på en måte som vi vet er av overmåte stor viktighet i denne fasen, og det er noe som ikke kan kjøpes for penger eller leveres fra helsevesenet.
Det er ved å være hos henne, ikke la henne være alene, og å vise kjærlighet. I hennes situasjon nå er dette viktigere enn alt annet og mye viktigere noe medisinsk tiltak.

Lykke til.