Solhatt

Hva er solhatt?Indianerne lærte europeiske immigranter å bruke solhatt, blant annet mot febersykdommer, sår og ormebitt. Ved begynnelsen av 1900-tallet kom kunnskapen til Europa, og siden har ekstrakter av planten blitt brukt mot forkjølelse og influensa. Både rota og selve planten blir brukt. I Norge er ekstrakter av solhatt registrert som et naturlegemiddel for å forebygge og lindre forkjølelse.

EffekterInnenfor skolemedisinen har kurer mot forkjølelse tradisjonelt vært sett på med stor skepsis. Enkelte studier har i det siste vist at solhatt kan ha en effekt. Dersom du tar solhatt ved første tegn til forkjølelse, kan du redusere risikoen for at forkjølelsen blomstrer opp eller forkorte sykdomstiden. Det er derimot ingen holdepunkter for at solhatt har noen lindrende effekt på symptomene som følger forkjølelsen, som rennende nese og hodepine.

Årsaken til at solhatt virker, er at innholdsstoffer i planteekstraktene stimulerer immunforsvaret og hindrer bakterier og virus i å trenge inn i og spre seg i kroppen.

Bivirkninger og forsiktighetsreglerAllergike hudreaksjoner er den vanligste bivirkningen ved bruk av solhatt. Er du allergisk mot planter i kurvplantefamilien, bør du ikke bruke solhatt.

Gravide og ammende og barn bør ikke bruke solhattpreparater. Foreløpig vet man for lite om effekten av solhatt for denne gruppen.

Mange av solhattpreparatene inneholder til dels mye alkohol. Det er ingen fare for at du påvirkes hvis du følger anbefalt dosering, men dersom denne overskrides, kan for eksempel evnen til å kjøre bil påvirkes.