Naturmidler påvirker medisinene dine!

Er du en av de mange som daglig eller i perioder bruker et naturmiddel for å forebygge eller lindre sykdom? Vær oppmerksom på at naturmidler kan påvirke effekten til medisinene du bruker. Dette kan føre til alvorlige bivirkninger eller til at medisinen din ikke virker som den skal.

Ikke så uskyldige som vi trorStadig flere av oss velger å bruke et naturmiddel enten for å øke velvære, forebygge sykdom eller på egenhånd behandle ulike sykdommer og lidelser. Nyere forskning har vist at mange naturmidler virker og disse midlene kan derfor i flere tilfeller være nyttige tilskudd til mer tradisjonelle medisiner. Men forskningen har også fortalt oss at naturmidlene ikke er så uskyldige som vi kanskje liker å tro. Mange av de mest brukte naturmidlene kan nemlig påvirke effekten til flere medisiner.

Betegnelsen interaksjoner brukes ofte når virkningen til medisiner påvirkes av for eksempel andre medisiner, mat eller naturmidler. Effekten til medisinene kan enten forsterkes eller svekkes. Forsterket effekt av medisiner kan øke risikoen for bivirkninger og overdosering. Når effekten til medisinen din svekkes, kan konsekvensen bli at medisinen ikke virker som den skal.

Bruker du Marevan - Vær varsom!Marevan (warfarin) brukes som et blodfortynnende middel for å forebygge blodpropp. En lang rekke medisiner påvirker effekten til Marevan og man tar hensyn til dette når man velger dosering av Marevan. Forsterkes den blodfortynnende effekten, kan resultatet bli alvorlige blødninger, mens for dårlig effekt kan resultere i blodpropp.

Forskningen på naturmidler har avdekket at flere av disse, i hvert fall teoretisk, kan påvirke effekten til Marevan. Hovedsakelig skyldes dette at naturmidlene inneholder stoffer som direkte påvirker blodets evne til å koagulere/levre seg.

Ginseng, coenzym Q10 og store mengder grønn te kan senke effekten til Marevan. Resultatet kan som nevnt blant annet bli blodpropp.
Ginkgo biloba, hvitløk, matrem og høye doser vitamin E kan muligens bidra til å øke Marevans blodfortynnende effekt. Det er med andre ord helt klart grunn til å advare mot å kombinere visse naturmidler med Marevan.

JohannesurtEt av de mest populære og omtalte naturmidlene for tiden er johannesurt, også kjent som prikkperikum. Nyere forskning har vist at johannesurt kan være et godt middel for behandling av nedstemthet og uro. Men det viser seg dessverre at medaljen har en bakside. Innholdsstoffer i johannesurten kan føre til at medisiner brytes ned raskere i leveren og nedsette effekten av disse. P-piller, medisiner mot depresjon og cyclosporin (et middel som forhindrer frastøtning av transplanterte organer) er blant medisinene som vi vet påvirkes av johannesurt. Listen av medisiner som påvirkes av johannesurt kommer garantert til å bli lengre, og det er derfor viktig at du ikke bruker dette middelet sammen med andre medisiner uten først å ha snakket med legen din.

Toppen av isfjellet?Dessverre vet vi alt for lite om hvordan hvilke naturmidler som påvirker hvilke medisiner. Foreløpig finnes det bevis for noen interaksjoner, for eksempel den mellom Marevan og ginseng, men det finnes en enda lengre liste over -teoretiske interaksjoner-. Disse teoretiske interaksjonene baserer seg på kunnskap om naturmidlenes innholdsstoffer, hvordan de virker og hvordan de brytes ned, men man vet ikke hvordan dette slår ut -i det virkelige liv- når en person kombinerer de aktuelle naturmidlene og medisinene.

Hva kan DU gjøre?Så hva gjør du hvis du har hørt snakk om eller lest om et naturmiddel som du tror kan være til nytte for deg? Dersom du bruker medisiner fast bør du være forsiktig, naturmiddelet kan påvirke medisinene dine. Det er da viktig at du forteller legen din at du har lyst til å bruke det bestemte naturmiddelet.

Selv om vi kjenner til alt for få naturmiddel-legemiddel-interaksjoner, er det i enkelte tilfeller likevel mulig for legen å bedømme risikoen for uheldige effekter. Det blir også mulig for legen å knytte en uforventet bivirkning eller manglende effekt til at du har brukt et bestemt naturmiddel. Slik informasjon er helt nødvendig for at vi skal øke kunnskapen om interaksjonen mellom naturmidler og medisiner.

Noen mulige interaksjoner mellom naturmidler og legemidler.