Matrem

Matrem har tradisjonelt vært en del av den engelske folkemedisinen. Bladene fra planten brukes i dag av mange for å forebygge migrene, lindre smerter i forbindelse med slitasjegikt og mot psoriasis.

Bladene og blomsten fra matrem (Tanacetum parthenium, engelsk: feverfew) har i århundrer blitt brukt som medisin. Tradisjonelt har matrem blitt anvendt ved tre hovedtyper av lidelser og plager;

  • feber, hodepine og migrene,
  • problemer i forbindelse med rier og regulering av menstruasjonen og
  • lindring av mage- og tannsmerter og insektstikk. Dagens bruk er litt mer begrenset.

Forebygging av migrene og hodepine er nok det vanligste bruksområdet. I tillegg brukes matrem av mange som et betennelsesdempende og smertelindrende middel ved slitasjegikt (artritt).

Virker Matrem?Flere studier har undersøkt matrems evne til å forebygge migreneanfall. Resultatene fra disse undersøkelsene er litt tvetydige. Det ser ut som om matrem-preparater laget direkte fra tørre blader kan gi gunstige effekter i form av færre migreneanfall, i tillegg til at anfall kan bli mildere. Derimot hadde preparater som inneholdt alkoholekstrakter av matrem ingen effekt på migrene. Det er altså mulig at matrem kan ha gunstige effekter på migrene, men dette avhenger av måten produktet er fremstilt på.

Ekstrahering av bladene kan føre til at du mister viktige virkestoffer, mens du beholder disse i produkter som består av tørkede blader. Det ser ut som om virkestoffet parthenolid er særlig viktig for å få effekt. Dersom du ønsker å bruke et matremprodukt, bør du altså sjekke hvordan produktet er fremstilt.

Effekten av matrem ved leddgikt har også vært undersøkt. Disse undersøkelsen har vist at matrem har liten effekt på denne sykdommen, verken betennelsesdempende eller smertestillende.

BivirkningerDet er ikke registrert at matrem kan gi noen veldig alvorlige bivirkninger. I undersøkelsene av matrems effekter, har mageplager og munnsår vært de vanligste bivirkningene. Matrem kan også gi allergiske reaksjoner.

Enkelte har vært bekymret for at matrem skal ha skadelige langtidseffekter. Foreløpig er ikke dette godt nok undersøkt. Derfor bør du kanskje ikke bruke matrem for lenge sammenhengende. I Canada anbefales du å ikke bruke matrem i mer enn 4 måneder sammenhengende uten at du følges opp av lege.

ForsiktighetsreglerMatrem kan teoretisk ha en viss blodfortynnende effekt, det vil si senke blodets evne til å koagulere. Det er derfor mulig at effekten til blodfortynnende medisiner kan øke, noe som da kan føre til alvorlige bivirkninger. Dersom du bruker medisiner som inneholder warfarin (Marevan) eller acetylsalisylsyre, bør du ikke bruke matrem uten å snakke med legen din om dette først.
Matrem likner på planter som tusenfryd og prestekrage. Er du allergisk mot blomster og da særlig planter som likner på tusenfryd og prestekrage, bør du unngå matrem.

Barn bør heller ikke bruke matrem.

Graviditet og ammingMatrem bør ikke brukes av gravide og ammende. Matrem kan ha effekter som fremmer menstruasjon, noe som kan være skadelig ved graviditet.