DHEA - Juks eller vidundermiddel?

Norske leger opplever en stadig økende tilstrømning av pasienter som vil ha testet sitt nivå av DHEA. Hormonet lanseres nemlig som en kilde til evig ungdom, økt energinivå, økt muskelmasse, mindre fett og økt virilitet. I tillegg antyder produsentene positive effekter på immunsykdommer som blant annet aids, multippel sklerose (MS), lupus(SLE) og også mot depresjoner. Men er tilskudd av DHEA virkelig effektivt, og kan slik hormontilførsel ha uheldige bivirkninger?

Hva er egentlig DHEA?Betegnelsen DHEA står for dehydroepiandrosteron, og dette er et hormon som produseres i binyrebarken. Produksjonen av hormonet varierer gjennom livet, og er størst etter puberteten for så å synke gradvis gjennom alderdommen. Hormonet virker som forløper for dannelsen av testosteron og østrogen, som er henholdsvis mannlige og kvinnelige kjønnshormoner. Det er individuelt hvor mye man lager av hvert av disse hormonene fra DHEA, og det er derfor vanskelig å forutsi hvilken effekt tilførsel av hormonet vil ha for den enkelte. Overlege Egil Haug ved Hormonlaboratoriet på Aker sykehus er svært skeptisk til effekten av slike hormontilskudd. - Hormonet øker proteinsyntesen, men så lenge man opererer med fysiologiske mengder har det liten muskelbyggende effekt. Ved betydelige doser vil man se en betydelig økt muskelmasse, men slike doser gir naturligvis også en rekke uheldige bivirkninger. Det ville være fantastisk om det hjalp mot alle sykdommene produsentene lover, men foreløpig er det lite som tyder på det.

Hvilken plass har DHEA i norsk medisin i dag?Analyser av DHEA-nivåer har blitt utført i enkelte norske laboratorier de siste ti årene, men dette er en analyse man har utviklet med tanke på helt spesielle sykdommer i binyrebarken, som medfødte enzymdefekter eller ødeleggelse av binyrene. Det foregår nå utprøvinger av tilskudd med DHEA i tillegg til kortisol til pasienter med full binyrebarksvikt, men hormonet har ingen plass som legemiddel i Norge i dag. Det er ikke registrert som medikament, og for leger som ønsker å bruke dette i behandlingen må det søkes Statens Legemiddelkontroll spesielt. Et forsøk gjort i USA i april i år sannsynliggjorde at DHEA hadde en positiv effekt på skjelettet og huden hos eldre kvinner som fikk tilskudd i moderate doser. Det ble ikke funnet nevneverdige bivirkninger hos de eldre kvinnene i forsøket. Overlege Haug er imidlertid skeptisk. - Det finnes foreløpig ikke god nok dokumentasjon for å gi tilskudd av DHEA til mennesker med normale nivåer, sier Haug.