Akupunktur virker ikke

Mange vil hevde det motsatte – men en ny Cochrane-rapport har ikke funnet noen bevis for at akupunktur faktisk virker.

Ifølge Dagens Medisin viser rapporten at det finnes lite dokumentasjon for at behandling med akupunktur virker, i motsetning til hva man har trodd før.

Med utgangspunkt i 13 randomiserte studier med over 3.000 pasienter sammenlignet forskerne akupunktur, placeboakupunktur og ingen akupunktur som behandling mot smerter.

Man fant da at akupunktur har en liten smertelindrende effekt, men at denne ser ut til å mangle klinisk relevans og dermed ikke kan skilles fra bias.

Uklart om nålene reduserer smerte- Hvorvidt nålene faktisk reduserer smerte, uavhengig av den psykologiske effekten, er uklart, heter det i rapporten.

Ifølge Dagens Medisin tar denne studien kun utgangspunkt i effekten av selve nålestikket, ikke av resten av behandlingen rundt. Hovedforfatter av studien, Asbjørn Hróbjartsson, som er seniorforsker ved det nordiske Cochrane Center, bekrefter dette.

- Nålestikket er den essensielle delen av akupunkturbehandlingen, sier han til Dagens Medisin.

- Det virker som en bortforklaring å tone dette ned og fokusere på ”behandlingen rundt”.

Studien sår ifølge Hróbjartsson tvil om det finnes bevis for at nålestikket på de korrekte akupunkturpunktene har en vesentlig klinisk effekt.

- Smertedempende i seg selvAkupunktur blir stadig mer populært – også blant leger.

Holgeir Skjeie er allmennlege og leder i Norsk Forening for Allmennmedisins referansegruppe for medisinsk akupunktur.

- Det å stikke nåler i folk virker i seg selv smertedempende, sier Skjeie til Dagens Medisin.

Skjeie forklarer at det har lenge har vært diskutert hva som er effekten av nålen, og hva som er effekten av ritualet rundt – og om og i så fall hvordan dette kan skilles fra hverandre.

- Jeg vil tro at studien blir et argument for at de spesifikke punktene ikke lenger er så nøyaktige som klassiske akupunktører vil ha oss til å tro. Det er selve ritualet, og det at du setter nåler i pasienten som igjen setter i gang nevrofysiologiske effekter med positiv virkning, som er det sentrale, mener Skjeie.

- Vanskelig å dokumentere effekten av nålestikketAllmennlege og akupunktør Arne Johan Norheim, som har forsket på akupunktur i 18 år, er enig i at det har vært vanskelig å dokumentere at nålestikket alene gir effekt. Men han mener at hvis Cochrane-studien også hadde sett på studier som tar for seg behandlingen rundt, og ikke bare på selve nålestikket, ville resultatet ha blitt et helt annet.

- Dersom man går gjennom hele ivaretakelsen av pasienten og behandlingen hadde studien vist at dette har effekt – noe flere studier allerede gjør, sier Norheim til Dagens Medisin.

Norheim mener dessuten at det finnes mange utfordringer ved å bruke klassiske placebokontrollerte studiedesign i studier av sammensatte behandlinger, som akupunktur sammen med blant annet fysioterapi og psykiatri kan klassifiseres som.

Studien er publisert i British Medical Journal.