Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som benytter seg av prinsippene fra Tradisjonell Kinesisk Medisin, TKM. Innen TKMs prinsipper og filosofi finnes det mange forskjellig behandlingsformer ved siden av akupunktur, bl.a. kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, kopping og forskjellige massasje - og treningsformer (1).

HistorieAkupunktur har eksistert i minst 2000 år (1). Teorien om yin-yang er svært sentral i TKM, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år før Kristus (2). Akupunkturen spredte seg, og i dag har flere asiatiske land flere hundre år gamle akupunkturtradisjoner. Akupunkturen kom til Europa på 15-1600 tallet, og til Norge i 1860-70 årene. Den fikk riktignok ikke skikkelig rotfeste før på 1970-tallet, særlig da som smertelindrende behandlingsform (1).

I dagEn kan i dag dele akupunkturen inn i 2 kategorier:

 1. Klassisk akupunktur, som er den opprinnelige akupunkturen fra Kina, basert på TKMs filosofi og prinsipper om helse og livsstil.
 2. Nevrofysiologisk akupunktur, som er den vestlig medisinske forståelsen av akupunktur, og er naturvitenskapelig forankret (4).

Den klassiske akupunkturen bygger på teorien om yin, yang og Qi. Teorien om yin og yang er etter hvert velkjent for oss i vesten. Den handler om to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. Det skal f eks hele tiden være en balanse mellom hvile og aktivitet, og mellom varme og kulde (2).
Begrepet Qi kan litt forenklet oversettes med energi. Qi sirkulerer i kanaler som kalles meridianer, hvor det nærer organer og systemer slik at de får utføret sine oppgaver. Qi kan av ulike årsaker være i ubalanse, og dette vil gi et mønster av symptomer (2). Avhengig av hvilke symptomer man har, kan en akupunktør finne ut av hva som er i ubalanse og behandle for å rette opp ubalansen.

Den nevrofysiologiske akupunkturen bygger på vitenskapelig forskning som ikke, eller i liten grad, tar hensyn til meridianer og Qi. Den har konsentrert seg mer om hva slags effekt akupunkturbehandling har på nervesystem, hormoner, blodsirkulasjon osv (4).

Hva skjer hos en akupunktør?

 • Intervju
  For å kartlegge pasientens symptomer går akupunktøren systematisk til verks for å få en helhetlig og grundig anamnese av pasienten.
 • Tunge-diagnostikk
  Ved å se på tungen til pasienten kan akupunktøren få en inntykk av tilstanden til Qi og organene. En ser først og fremst på tungens form, farge, fuktighet, belegg og evt. sprekker (5). Dette kan gi nyttig informasjon om pasientens tilstand.
 • Puls diagnostikk
  Pulsen taes på 3 posisjoner på hvert håndledd, og den kan ha forkjellige kvaliteter, og kvaliteten på pulsen vil være med på å gi nyttig informasjon om pasientens tilstand (5).
 • Behandling
  Ved å finne mønsteret av plagen/ ubalansen vil en, ut fra intervju, tunge- og pulsbilde, kunne gi en individuelt tilpasset behandling til den enkelte. Behandlingen består i at nåler blir satt inn i akupunkturpunkter i kroppen. Det finnes om lag 400 akupunkturpunkter på menneskekroppen. I gjennomsnitt bruker en akupunktør mellom 10 og 15 nåler pr behandling.
  Noen synes det er litt ubehagelig, men mange synes det er godt og avspennende når nålene får virke.

Hva kan akupunktur hjelpe mot?
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har laget en lang liste over tilstander som viser positiv effekt av akupunktur. Tilstander som nevnes er bl.a. allergi, angst, depresjon, fordøyelsesbesvær, hodepine, infertilitet, menstruasjonsproblemer, migrene, muskel- og skjelettsykdommer, PMS, reumatiske plager, ryggplager, smertetilstander, svangerskapskvalme og søvnproblemer.
Alle nevnte tilstaner viser positiv effekt av akupunktur og er basert på klinisk forskning. Kvaliteten på dokumentasjonen varierer (6).

Hvordan finne en sikker akupunktør?
Hvis du vil være sikker på at akupunktøren du oppsøker er seriøs, bør du kontakte en akupunktør som er medlem av Norsk Akupunkturforening, NAFO. NAFO har minstekrav til utdanning, og foreningens medlemmer plikter å følge offentlig lovverk i tillegg til foreningens eget regelverk (3).

Kilder:

1) NOU 1998:21 - Aarbakkeutvalgets utredning om alternativ medisin
2) Maciocia, Giovanni - The foudations of Chinese Medicine
3) Norsk Akupunkturforening (NAFO) -
www.akupunktur.no4) Helsehåndboka 2001
5) Cheng Xinnong - Chinese Acupuncture and Moxibustion
6) World Health Organisation, WHO - Acupuncture: Review and Analysis of
Reports on Controlled Clinical Trials