Syk etter turer til Barcelona

Spørsmål

Jeg er i Barcelona i en arbeidsuke om gangen ca hver måned. Under de to siste reisene mine har jeg fått kraftige forskjølelsesymptomer (stivhet i muskulatur, sår hals, snør, feber). Symptomene har minsket etter at jeg kommer hjem, men jeg har begge ganger vært forkjølet i en periode etter hjemkomst.

Jeg er allergiker mot bjørkepollen, og muligens mot andre pollentyper som ikke er fremtredende i Norge. Selv om symptomene jeg mottar under oppholdet ikke er helt like med pollenallergien jeg kan oppleve hjemme, synes det for meg som at jeg får en reaksjon på en type pollen. Dette skyldes at også min kollega (og enkelte andre) synes å reagere på pollen etter at kontoret vi jobber på er blitt flyttet til et område utenfor byen med langt mer vegetasjon.

Problemet for meg er at jeg opplever sykdom med relativt kraftige symptomer, og de forsvinner heller ikke umiddelbart etter at jeg kommer vekk fra Spania. Den mest sannsynlige forklaringen for meg er at pollenallergien svekker immunforsvaret såpass sterkt at jeg også blir syk, slik at sykdommen henger igjen etter hjemkomst - men dette er en legmanns gjetning.

Jeg ber om deres vurdering om hva som jeg kan gjøre.Relevante sykdommer/medisiner: Pollenallergi

Mann, 28 år

Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Du har blitt forkjølet under dine to siste turer til Barcelona og lurer på hvorfor.
Det kan selvsagt være mange årsaker til dette. I Barcelona jobber du sammen med andre mennesker enn det du gjør tilvanlig og blir derfor utsatt for andre infeksjonskilder i form av bakterier og virus. At dette kan være årsaken tyder det faktum på at symptomene ikke er helt like symptomene på pollenallergi. Du vil m.a.o kunne forvente at å opparbeide deg immunitet mot infeksjonskildene i ditt nye arbeidsmiljø, slik at du etter hvert ikke blir syk av oppholdet i Barcelona.
En annen mulighet er som du nevner at du kan være allergisk mot annen pollen som ikke blomstrer i Norge.
En tredje mulighet er at varmen kombinert med eksosen i Barcelona gjør deg ekstra tett og det derfor gjør immunforsvaret svekket og at du lettere blir syk.
Hvis problemet vedvarer ville jeg tatt utvidede allegitester og utstyrt meg med litt ekstra allergimedisin, i fom av nesespray og inhalator, hvis prøvene ga grunnlag for dette.Barcelona er en fantastisk by og oppholdet der bør jo ikke ødelegges av sykdom.

Lykke til og god bedring!