Allergiker får ikke hjelp

Spørsmål

Hei

Har en datter på 17 år som sliter med allergi og pusteproblemer.
Vi har vært hos 5 forskjellige leger de siste årene, og fått påvist noe pollenallergi og allergi mot katt, samt at hun har laktoseintoleranse.

Men ingen kan gjøre noe for henne. Hun blir gående slik år etter år fordi medisiner ikke hjelper. Hun er ille om sommeren, men er faktisk verre på denne tiden da hun i tillegg har pusteproblemer.

Hos fastlegen tok en en pusteprøve og den viste at hun ikke har astma. Allergi prøver viser at hun har allergener i blodet men det slår ikke noe særlig ut på noen spesifikk allergi sier legen.

Vi er veldig fortvilet da dette går utover skolearbeid og at hun føler seg slapp og sliten, øyne og nese renner samt disse pusteproblemene.

Hva gjør vi?
Hva kan dette være?
Legene sier de ikke kan gjøre noe mer. Er det virkelig sant?

Relevante sykdommer/medisiner: Telfast

Kvinne, 17 år

Svar

Hei.

Det virker lite sannsynlig at man ikke kan hjelpe en person med allergi, med korrekte tiltak og medisiner. Jeg ville derfor gjerne ha sett /hørt hennes leges begrunnelse for at han/hun tenker at det ikke er mulig å hjelpe deres datter.

Hva kan dere gjøre?
For det første må diagnosen bekreftes, slik at man er sikker på at det faktisk er allergi som er årsaken til symptomene hennes.

Jeg ser at hun bruker Telfast, og det betyr at legen mener at hun har allergi og har nytte av denne medisinen, for det er jo en allergimedisin.

Hvis en pasient har en allergi som fastlegen ikke klarer å behandle godt nok, så må vedkommende henvises til en spesialist på allergi, dvs en allergolog. Be derfor fastlegen om henvisning til allergolog.
Da er hun sikret å få optimal oppfølging og behandling for sin allergi.

Så er det dette med pusten.
For det første må hun diagnostiseres korrekt, dvs man må finne ut om hennes pusteproblemer har noe som helst med allergi å gjøre, eller ikke.
Og man må finne ut om hun har en astma eller ei.
Derfor må hun (selvfølgelig) henvises til grundig utredning hos en lungespesialist.

Da vil dere får svar på om hun har en lungesykdom eller ikke, og om det isåfall er astma.
Enten er det slik, eller så er det ikke slik. Dere / deres datter kan absolutt ikke leve i den minste uvisshet om dette.
I tillegg vil hun få igangsatt korrekt behandling av lungelegen, om hun har en lungesykdom (f.eks. astma)

Det at en pasient opplever pusteproblemer er forøvrig generelt sett ikke ensbetydende med at vedkommende har en lungesykdom / evt astma.
Det er meget vanlig å oppleve pusteproblemer av andre årsaker, f.eks. stress, bekymringer, frykt for sykdom osv osv.
Uklarhet om diagnose, følelse av å ikke bli behandlet korrekt osv, kan også påvirke et menneskets opplevelse av å få puste ordentlig.
NB Jeg sier absolutt ikke at dette er tilfelle for deres datters del, men opplyser kun om at slike fenomener er ytterst vanlige.
Men like fullt er det også ting man har absolutt like stor rett på hjelp og legebehandling for å bli kvitt, selvfølgelig.
Poenget er at hun må få avklart om hun har en lungesykdom eller ikke, og det vil en lungespesialist med sikkerhet kunne avklare for dere / henne.

Jeg håper at at svaret her kan hjelpe dere videre. Lykke til.