Blomstring til besvær

Våren nærmer seg for alvor. Det samme gjør pollensesongen. Norges astma- og allergiforbund har allerede sendt ut sine første pollenvarsler som berører anslagsvis 15-20 prosent av Norges befolkning.

Foreløpig ser det fredelig ut på pollenvarslingskartet. - Ennå er det lite pollenspredning å varsle men vi prøver å melde fra to uker før pollenspredningen er i gang for alvor. Slik kan vi fange opp de som må medisineres i forkant, opplyser botaniker og forsker Halvard Ramfjord som jobber for Norges astma- og allergiforbund.

Sør og vest er først
De første pollenvarslene viser at spredning av pollen har begynt på sørlandet og vestlandet. Her er luften varmere nå, og da skjer pollenspredningen mye lettere. - Kjørlig luft blir tykk, og slik blir pollenkornene hindret i å spre seg effektivt, forklarer pollenforskeren.

Ramfjord påpeker at sesongen bare så vidt har begynt. - Orepollen spres ikke før i midten av mars. Men blomstringstiden for or og hassel er lokale. Står trærne i en solvegg kan de modnes tidlig.

Bjørkepollen vanligst
- Bjørkepollen er den mest utbredde og dermed den vanligste årsaken til pollenallergi. Gress kommer også høyt opp på listen, men har ikke like stor spredning, forteller Ramfjord. Men han legger til at de som reagerer på gresspollen lettere kan utvikle astma over tid. - På den annen side puster vi gjerne inn mer av bjørkepollen.

Høysesongen for å bli utsatt for pollen i luften er forskjellig ulike steder i landet på grunn av temperaturforskjeller. -Generelt kan vi si at juni er den måneden der vi utsettes for mest pollen på landsbasis. Da er det høy bjørkepollenspredning i nord og gresspollenspredning i den sørlige delen av landet.

Sykdomsforebyggende varsel
Pollenforskeren forklarer at hensikten med å sende ut pollenvarsel er at allergikere kan forebygge sykdom. - Enten kan de rent fysisk flytte på seg for eksempel i ferier eller de kan begynne å ta medisiner.

Ramjord forklarer at sjansene for å utvikle en allergi blant annet har med arv å gjøre. - Hvis du er disponert for å utvikle en allergi og stadig eksponeres for pollen, kan toleransegrensen en dag bli brutt. Og så viser det seg at de som har reagert en gang, vil reagere på nytt. De årene pollenkonsentrasjonen i luften er ekstra høy er det forholdsmessig flere som utvikler en allergisk reaksjon.

Overlege Gisle Rød ved Voksentoppen senter for astma og allergi forklarer dette nærmere. - De som blir født med anlegg for å utvikle allergier kan utvikle allergiske reaksjoner etter å ha blitt eksponert for det allergifremkallende. Dersom barn bor i samme hus som en katt det første leveåret kan de senere utvikle allergi ovenfor kattepels.

Allergi en gåtePollenallergi hos barn under tre år er uvanlig. Og ingen vet med sikkerhet hvorfor noen utvikler allergi. - Den som visste dette ville vært veldig rik. Rød forteller at astma og allergier i første rekke er et vestlig, industrialisert problem. - Da Berlinmuren falt kunne man se klare forskjeller mellom øst og vest. I østblokklandene var det mye lavere forekomst enn i vest.

Det finnes teorier om årsaken til denne forskjellen. - En teori som kalles hygieneteorien har en forklaring på fenomenet. I vesten har vi så god hygiene at antistoffene i kroppen går på -lediggang-. Antistoffene i kroppen skal normalt ta seg av blant annet bakterier og virus. Hygieneteorien sier at vi utsettes for så lite mikrober at antistoffene heller angriper kroppens immunsystem. - Dette er imidlertid bare en teori, påpeker Rød.

Allergiens mange ansikterRennende øyne og nese er klassiske symptomer på pollenallergi. Dette kan enkelt behandles med nese og øyendråper.

Men ikke alle er klar over at pollenallergi kan gjøre deg trøtt, sliten og grinete. - Omgivelsene kan imidlertid merke stor forskjell når allergien blir behandlet. Mange opplever at det blir lettere å leve med samboeren, forteller overlegen.

- Symptomene på allergi kan være glidende fra lite til svært uttalte. Rød bekrefter at noen mennesker blir så syke at de ikke -fungerer- i pollensesongen.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Michael Kumar
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen