Allergisprøyte

Det som av og til kalles -allergisprøyte- er en kortisonliknende medisin. Medisinen har god effekt mot allergi, men anbefales normalt ikke ved pollenallergi på grunn av muligheten for bivirkninger. Kortvarig behandling kan likevel være aktuelt forut for spesielle situasjoner (for eksempel eksamen i pollensesongen). Medisinen kan også gis som tabletter (for eksempel Prednisolon tabletter én gang daglig i en uke). Gitt som sprøyte (for eksempel Kenacort-T) har medisinen virkning i flere uker.