Forhøyede verdier av eosinofile granulocytter

Spørsmål

Hei! Kort fortalt: er 34 år, fødte mitt andre barn for 7 måneder siden. Har hatt lavt jernlager, men går nå på tilskudd, tar ellers Losec for reflukssykdom. Har i det siste følt meg litt pusk og fått mye blåflekker uten grunn. Gikk til legen for dette. Det ble tatt mange tester. FIkk nå tilbake svar. Alt så normalt ut, bortsettt fra eosinifile som var avvikende. På prøvearket sto det 8*. Opplevde at fastlegen var usikker på hva dette betød, og hun snakket om at det var høyt. Referanseveridien ser imidlertid ut til å starte på 40, så da er det vel kanskje lavt, eller oppgis det i ulike nivåer. Jeg er veldig engstelig for dette, og er mest redd for at dette er et uttrykk for leukumi. Fastlegen mente at dette ikke var noe å gå videre på. Kan jeg slå meg til ro med dette?

Kvinne, 34 år

Svar

Hei!
Eosinofile granulocytter er en type hvite blodceller. Funksjonen til disse cellene er noe usikkert og de utgjør kun en liten prosent av totalt antall hvite blodceller. I størrelsesorden 1-4%. En vet imidlertid at verdiene ofte er forhøyet ved allergi. Normalnivået er under 0,5x10`9/L. Dersom dette tallet var 8, tyder det på at du har forhøyede verdier. Referanseverdi fra 40 må bety at de bruker en annen benevning, noe som er veldig vanlig.
Funnet gir på ingen måte noen mistanke om alvorlig sykdom som blodkreft (leukemi). Sannsynligvis er dette relatert til allergi. Er dette kjent hos deg?Stoffskiftesykdommer, eller reumatiske tilstander kan også gi forhøyede verdier. Mitt råd til deg er å få kontrollert denne verdien hos fatlegen. Om nevnte tilstander kunne være aktuelt (allergi, reumatisme mm), snakk med fastlegen din om videre utredning kan være aktuelt. God bedring!