Er allergi mot vepsestikk arvelig?

Spørsmål

Hei!

For et par år siden fikk jeg en allergisk reaksjon på et vepsestikk. Stikkstedet hovnet kraftig opp og jeg klødde veldig i halsen. Jeg oppsøkte lege, og fikk Prednisolon og beskjed om at dersom jeg ble stukket igjen skulle jeg ta 4 Prednisolon og 2 allergitabletter og vurdere å oppsøke lege. Legen informerte meg om at det er en risiko for at jeg vil få en større reaksjon dersom jeg blir stukket igjen.

Jeg har to barn på 3 og 6 år. Det jeg lurer på er om allergi mot vepsestikk kan være arvelig? Og bør jeg da i så fall ta noen forholdsregler overfor barna mine? F.eks. infomere skole / barnehage og evt. sende med dem allergitabletter? Eller bør jeg kanskje få prednisolon til dem også? Eldste barnet mitt har allerede blitt stukket en gang, og slik jeg har fortått det er det ved stikk nr. to at første eventuelle reaksjon kan oppstå.

Svar

Hei!

Det er ikke vist ved forskning at allergi mot veps eller insektsstikk er arvelig. Behandling av alvorlig allergi mot stikk er adrenalin. Epipen er et slikt eksempel hvor man setter en injeksjon ved symptomer på alvorlig allergisk reaksjon ( pustevansker, besvimelse, utslettmm). Prednisolon er et steroid som tar tid før det begynner å virke. Det kan gies ved milde allergiske reaksjoner som gir kraftig hevelse og kløe, men hvor man ikke har påvirket luftveier ( tungpustethet, blodtrykksfall. Det er ikke aktuelt å utstyre barna dine med slike medisiner. Om man barna dine skulle reagere på et stikk er det viktig å kontakte lege/113. De vil da behandle reaksjonen avhengig av alvorlighetsgrad. Det er mulig å teste for allergi ved sykehuspoliklinikker med såkalte hyposensibilitetsreaksjon. Det krever at man allerede er blitt stukket. Det er stor prosent av befolkningen som har utviklet antistoffer mot insektsstikk, men det er et fåtall som reagerer med alvorlig allergisk reaksjon. Sånn sett er testen lite nyttig. Allergi mot insektsstikk er veldig sjeldent hos barn. Budskapet blir således å være på vakt ved evt insektsstikk og kontakte 113 ved tidlige symptomer. De er ikke mer disponert for allergi enn andre barn, selv om du har slik allergi