Eksponering av støv

Spørsmål

Hei. Vi bor mellom 20 og 50 meter unna et område hvor det er et prosjekt med 20 boliger under utvikling. Det er stein/berg i hele område og det har vært mye anleggsarbeid (inkl. sprengning) i ett års tid nå. Det har støvet en del. Vi har en datter på drøye 2 år nå og et barn til på vei. Støvet bekymrer meg. Vi har balansert ventilasjon i huset vårt, men jeg har hørt at dette ikke filtrerer ut de aller minste partiklene (?). Og jeg er redd for at dette kan ha trukket farlig støv inn i boligen i en lengre periode. Jeg tenker da på kiselstøv og risiko for lungesykdommen silikose (?). Jeg er spesielt bekymret for min datter. Bør vi bekymre oss for dette?

Svar

Hei! Jeg ville ikke bekymret meg for dette. Det vil alltid bli små partikler i støv som passerer filtre, men det blir små mengder og over en tidsbegrenset periode vil det neppe påføre noen helseskade. I større byer er det daglig svevestøv som man ikke kan unngå. Hvis dere har et balansert ventilasjonssdystem i boligen vil det være bra nok. Om datteren viser tegn til astma eller hyppige infewksjoner fra luftveiene med såre/røde øyne, stiller saken seg helt annerledes. Da ville jeg kontaktet kommunelegen som kan gjøre ytterligere undersøkelser og be om undersøkelser som kan belyse problemet.