Diagnosen matvareallergi stilles ikke ut fra blodprøvesvar

Spørsmål

Hei!

Sønnen vår er tre og et halvt år gammel, og har i dag fått tilbakemelding på en blodprøve som er tatt for å avdekke eventuell allergi. Han har den siste måneden vært svært "rar" i magen, og løper på toalettet veldig ofte. Det kommer ut blankt slim og tyntflytende, vannlignende væske, og det virker som det kommer som kastet på ham.
Blodprøven viser at han reagerer på eggehvite, kumelk, hvete og noe som ikke er definert som annet enn 'matallergener' (mistenker at det er rug.)
Vedlagt finner du prøvesvarene.
Kan du fortelle meg om dette er store eller små utslag? Han sier at han ikke har vondt i magen, men har ved et par anledninger sagt at det er vondt å gå på do.

Svar

Hei.

Det er ikke slik at svarene på slike blodprøver kan brukes til å stille noen diagnose, hverken på matvareallergi generelt, og ikke på spesifikke allergier, dvs hva man evt reagerer på. Hvis legen deres har sagt noe slik, så er det faktisk feil.
Slike blodprøver kan brukes til å styrke mistanke man allerede har ut fra observerte reaksjoner på enkelte matvarer, evt avkrefte allergi m.v., men de er eksplisitt ikke til bruk i diagnostisk øyemed.

Sagt med andre ord så er det IKKE slik at utslag på en eller flere slike prøver, faktisk betyr at han er allergisk mot det som det er testet for og "fått utslag" på.
Det KAN i noen tilfelle være slik, men det er overhodet ikke egnet til å stille spesifikke diagnoser på hva man er allergisk mot. Dette er så viktig, at det advares mot det i alle faglige retningslinjer m.v., for ellers vil svært mange få "diagnoser" på at de er "allergiske" mot det ene og det andre, og så blir dette kuttet ut fra kosten,-kanskje uten at det var nødvendig.

Det at gutten deres nå er "rar" i magen, og har blankt slim og tyntflytende, vannlignende væske med avføringen, kan naturligvis ha med matvareallergi å gjøre, men det er svært viktig for dere å vite at det slett ikke behøver å ha noe med allergi å gjøre i det hele tatt.
Det at det kom så raskt som du sier og ble "kastet" på ham, taler i en viss grad mot at det skal handle om allergi i det hele tatt.

Det kan være en infeksjon, og det kan være matvareintoleranse, -som er noe helt annet annet matvareallergi, men disse begrepene blandes ofte. Blant matvareintoleranser så har man bl.a. cøliaki og laktoseintoleranse, som ikke har noe som helst med allergi, og som utredes på andre måter og med andre blodprøver.

Det er nå helt nødvendig at dere får kontakt med legen som tok disse prøvene, (fastlege?) for å gå nærmere inn på dette, for å stille en diagnose, -om han har noen sykdom eller medisinsk tilstand, og for å få hjelp til å tolke disse korrekt. Vedvarer problemet og ingen sikker diagnose blir stilt, bør han til barnelege. Det er ikke engang sikkert at han har noen matvareallergi i det hele tatt, for prøvene er ikke egnet til å stille diagnoser med. Jeg er klar over at mange tror at slike prøver "gir fasiten", ikke minst blant alternative "klinikker" osv, men slik er det altså ikke, -og det vil enhver barnelege kunne bekrefte for deg. Matvareallergi er for øvrig en av de mest overdiagnostiserte diagnoser som vi har for tiden, og det store flertallet av alle som mener at de har en matvareallergi eller har blitt fortalt at de har det, eller har fått "utslag på prøver", har IKKE matvareallergi.

Nivåene av prøvesvarene som du spør om, er ikke med å avgjøre om det kan dreie seg om allergi eller ikke, altså ikke egnet for diagnostikk. De kan derimot brukes bl.a. til å finne ut om noen ikke bør gjennomgå "allergivaksinering", -dvs at hvis nivåene er svært høye på noe man faktisk vet man er allergisk for, så kan det være risikabelt å gjennomgå allergivaksinering. Men nivåene på prøvesvarene sier ikke noe her og nå om han har eller ikke har allergi mot disse matvarene.
Og når det gjelder konkret de verdiene som er påvist hos din sønn, er de så marginalt forhøyede og så nær normale, at de i seg selv knapt har noen som helst informasjonsverdi, kanskje ikke i det hele tatt. Når en har med sikre og påviste allergier å gjøre, så får en tidvis nivåer mange hundre ganger høyere enn det han har.

Du må for enhver pris ikke sette i gang omfattende kostrestriksjoner ut fra disse svarene, i den tanke at han med dette har fått påvist noen allergi. Det kan bli både sosialt vanskelig i alle år fremover, og det kan ha ernæringsmessige negative konsekvenser.
Det KAN være allergi, naturligvis, det er ikke det jeg sier, men poenget er at diagnosen ikke stilles utfra slike prøver, og især ikke tall som er så vidt over normalnivåene, og som derved kan være helt normale og ikke bety allergi.

Å stille diagnosen matvareallergi gjøres derimot ved en kombinasjon av sykehistorie (observerte reaksjoner på matvarer, gjentagne ganger) og med eliminasjonsdiett og provokasjonstester, utført systematisk og fortrinnsvis ved sykehusavdelinger med spesialkompetanse på dette. I en slik sammenheng kan slike prøvesvar som her er tatt, ha en tilleggsinformasjonsverdi, og være med å styrke eller svekke mistanke om spesifikk allergi.

Dette er viktig informasjon, så forhold deg til dette og ikke la din sønn bli blant de svært mange som går rundt med en falsk matvareallergidiagnose hele barndommen, med alle de plager og besvær det medfører, unødvendig.

Lykke til.