Allergisk mot morfin?

Spørsmål

allergi mot narkose. jeg har blitt operert flere ganger,de 2 siste gangene måtte jeg få narkanti fordi jeg var så sløv.en av legene antydet at jeg ikkr tålte opiater, men jeg har fått morfin rn gang , en liten dose i forbindelse med armbrudd.det gikk ok.nå sist var det snakk om ketorax. dette har skremt meg. hva om jeg må opereres senere i livet?Relevante sykdommer/medisiner: epilepsi rivotril og orfiril
hypotyrose levaxin(ikke tatt operasjonsdagen


Kvinne, 40 år

Svar

Hei!
Har du utviklet utslett i forbindelse med morfinlignende preparater eller kraftig blodtrykksfall? Ved alvorlig allergi ( anafylaksi) i forbindelse med narkose tenker vi på kraftig blodtrykksfall, rask puls og utslett. Ofte kan luftveiene afiiseres.
Jeg forstår det slik at du tåler lite morfin. Individer reagerer ulikt på morfin og det høres ut som du er en av de som trenger lite. Det er imidlertid ikke det samme som allergi! Det er viktig å skille mellom dette. Dette kan løses ved å gi mindre doser. Det finnes også alternative smertestillende medikamenter som kan brukes om det viser seg at du er allergisk mot morfin.