Allergi

Spørsmål

Hei. Jeg er allergisk mot hund, husstøv og gresspollen, og jeg tar Aerius daglig. Jeg er i utgangspunktet ikke så veldig plaget av allergien, rent bortsett fra at jeg alltid har tett/rennende nese. Har du noen råd for dette? Mitt primære spørsmål gjelder imidlertid hundeallergien. Mine foreldre har hund, og jeg føler meg til dels ganske plaget av allergien når jeg er hjemme hos dem på ferie (neseplagene blir verre, jeg nyser veldig mye og jeg føler meg generelt "tett" i hodet). Kan det at jeg eksponerer meg for hund, og et litt støvete hjem, gjøre allergien verre på lang sikt? Kan jeg for eksempel utvikle astma? Jeg er hjemme ganske lenge av gangen, til sammen rundt tre-fire måneder årlig. Jeg har ellers ingen andre helseproblemer; jeg er sjelden syk og trener regelmessig kondisjon og styrke.

Kvinne, 22 år

Svar

Hei!
For å besvare dine konkrete spørsmål:
Ved gjentatt eksponering for hund kan du bli verre, ja. Du vil ha en risiko for å kunne utvikle astma. Men hver gang du forlater eksponeringen, altså dine foreldres hjem, reduserer du eksponeringen og dermed risikoen. Hadde du derfor besøkt dem sjelden og kortvarig hadde nok ikke risikoen vært stor. Men med tre-fire måneders besøk av gangen vil eksponeringen være ganske stor. Om du eventuelt skulle utvikle astma der vil usikkerheten rundt dette være om den da kommer til å bli kronisk eller om du blir helt frisk bare du kommer i allergenfrie omgivelser. Dette kan vi ikke svare sikkert på. Dessuten er det slett ikke sikkert at du vil kunne bli allergisk. Alt dette er umulig å svare sikkert på.
Din kronisk tette nese kan ha med middallergi å gjøre.
Et mer eller mindre støvfritt hjem hjelper lite. Midd er dyr som lever i støv, og eksponeringen får du først og fremst i sengetøyet. Det er der du kommer i nærkontakt med midden. Middtrekk over dyne, pute og madrass har vist seg å ikke hjelpe nevneverdig. Derfor er det få tiltak du kan bidra med selv. Middallergi kan også gi astma som blir kronisk.
Mitt beste forslag til deg er allergivaksine, både overfor midd og hund, eventuelt også gress.
Da må du oppsøke en allergolog (etter henvisning fra din fastlege), som er villig til å søke disse vaksinene for deg. Det er en litt langvarig og omstendelig behandling, spesielt fordi trygdekontorene ikke alltid er velvillig innstilt på søknad om blå resept på disse medikamentene. Men velger du å gjennomføre behandlingen er sjansen for å bli helt symptomfri eller nesten symptomfri, uten risiko for astmautvikling, overveldende. Jeg er ikke i tvil om at jeg vil anbefale dette. Det er litt for omstendelig å gi full informasjon om behandlingen her, men det får du av fastlegen eller spesialisten.
Lykke til!