Pappa, kan jeg få en hund?

Vent nå litt før du avfeier en innstendig bønn om ett eller gjerne flere kjæledyr; det kan vise seg å hindre at barnet utvikler astma og allergi.

Kjæledyr i hjemmet kan ha en forebyggende effekt på astma- og allergiproblematikk, og to kjæledyr virker mer forebyggende enn ett, viser en forskningsrapport fra the Medical College of Georgia.

Skitt utvikler immunforsvaret
Dr. Dennis Ownby har ledet forskningsarbeidet, og forklarer funnene med at barnas immunforsvar utvikles når de utsettes for skitten som dyrene drar med seg inn i huset. Dette kan forklare den forebyggende effekten på utvikling av astma og allergi som man så i denne studien av barn som har kjæledyr.

Ownby og hans kolleger fulgte 474 barn fra fødselen til 6-7 års alder. Da hadde 33.6 prosent av barna som ikke hadde hund eller katt i hjemmet utviklet økt hudfølsomhet for seks vanlige irritanter, inklusive husstøvmidd og pollen.

Det var litt flere av barna med bare ett kjæledyr som hadde en økt allergitendens, mens tallene dalte til 15 prosent blant barn som hadde to eller flere kjæledyr. Den samme tendensen viste seg når man testet blodet for allergi-markører.

Når man tok høyde for andre allergidisponerende faktorer, som sigarettrøyk, husstøvmidd og foreldres astmasykdom, viste det seg at det å ha to eller flere katter eller hunder i huset som barn, reduserte risikoen med mellom 67 og 77 prosent sammenliknet med å ha ett eller ingen kjæledyr. Den beskyttende effekten inkluderer alle allergener, ikke bare de som ble testet og ikke bare de barna ble eksponert for, sier Ownsby til the Journal of the American Medical Association.

Den beskyttende effekten av kjæledyr gjelder imidlertid ikke for alle barn; de som allerede har utviklet allergi vil kunne bli syke av å få kjæledyr i huset. Og barn med kjent allergi bør naturligvis ikke eksponeres for kjæledyr de er allergiske mot. Det finnes imidlertid hunder som er lite eller ikke allergifremkallende, som kan være et alternativ for noen.