Lateksallergi

Bruk av latekshansker er den vanligste årsaken til at personer utvikler lateksallergi, men også bruk av kondomer kan gi alvorlig allergi.

KONDOMER OG HANSKER: To vanlige produkter som kan inneholde latex. Er man allergisk kan man oppleve intens kløe og svie i huden etter kontakt. Og symptomene oppstår straks etter berøring. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KONDOMER OG HANSKER: To vanlige produkter som kan inneholde latex. Er man allergisk kan man oppleve intens kløe og svie i huden etter kontakt. Og symptomene oppstår straks etter berøring. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Lateks er bearbeidet naturgummi som utvinnes fra gummitrær. Det finnes også syntetisk lateks. Noen mennesker kan ha allergi mot lateks.

Hvor finnes lateks?

Lateks finnes i mye vi omgir oss med i det daglige, blant annet gummihansker. Av den grunn er personer som jobber i helsevesenet og andre yrker der gummihansker brukes hyppig spesielt utsatt for lateksallergi. Andre forbruksvarer som inneholder lateks er blant annet ballonger, kondomer, bildekk, skosåler og katetere. (1)

Rask reaksjon

Personer med lateksallergi får som regel en straksallergisk reaksjon når huden kommer i kontakt med et stoff som inneholder lateks, spesielt ved bruk av latekshansker. Symptomer som rødhet, kløe og hevelse inntreffer raskt på området der huden har vært i kontakt med lateks. Reaksjonen kommer raskt, som regel i løpet av noen få minutter.

image: Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling

Kontakteksem: Ulike typer, symptomer og behandling

Ved lateksallergi kan også plagene være som vanlig kontakteksem, hvor huden blir rød, kløende, tørr og skjellende. Ofte utvikles også små blemmer. Denne typen allergisk reaksjon kommer gjerne én til fire dager etter kontakt med et lateksholdig produkt. (1)

LES OGSÅ: Svært alvorlig allergisk reaksjon - allergisk sjokk

Lateks i kondomer

Det er vanlig at kondomer og pessarer inneholder lateks. Bruk av slik prevensjon kan derfor være et problem både for kvinner og menn med lateksallergi. Lateksallergi kan gi alvorlige reaksjoner og problemer med kjønnslivet. (2)

Ifølge Helsedirektoratet skal personer med lateksallergi, deres partnere og personer som er særlig utsatt for å utvikle lateksallergi, ha et tilbud om lateksfrie kondomer. Ta kontakt med helsestasjon for unge eller skolehelsesøster for gratis lateksfrie kondomer. Lateksfrie kondomer kan også kjøpes på apotek og i enkelte dagligvareforretninger. (3)

LATEKS I BALLONGER: Kan gi rødhet, kløe og irritasjon i huden for dem som er allergiske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
LATEKS I BALLONGER: Kan gi rødhet, kløe og irritasjon i huden for dem som er allergiske. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Kan gi kryssreaksjon

Lateks kan gi kryssreaksjoner som gjør at en person med lateksallergi ikke tåler eksotiske frukter. Dette skylder at planteproteinene i lateks ligner på proteiner som finnes i disse fruktene. Eksempler er banan, avokado, kiwi, papaya og tomat.

Det er anslått at 30–50 prosent av alle med lateksallergi får plager når de spiser en eller flere av matvarene som er kjent for å kunne gi kryssreaksjon. Dette kalles lateks-frukt- eller lateks-mat-syndromet. (1)

De fleste med lateksallergi reagerer allergisk på et lite antall matvarer. Det er viktig å være oppmerksom på at den allergiske reaksjonen ved inntak av slike matvarer som gir kryssreaksjon, kan være alvorlig. (1)

Synkende forekomst

Lateksallergi var vanligere før, og det er anslått at 3-9 prosent av den generelle befolkningen hadde lateksallergi på midten av 90-tallet. Senere har kartlegging vist at forekomsten i 2006 var under én prosent i land hvor man hadde drevet forebygging mot lateksallergi. (1)

image: Trær og planter som kan forårsake allergi

Trær og planter som kan forårsake allergi

Blant arbeidere i helsevesenet er forekomsten høyere. Nå brukes for det meste pudderfrie gummihansker, og undersøkelser tyder på forekomsten falt til 4-7 prosent etter økt brukt av slike hansker. Mye tyder på at forekomsten er ytterligere redusert ettersom det nå brukes mer lateksfrie hansker. (1)

Det er vist at personer med ryggmargsbrokk har spesiell økt risiko for å utvikle lateksallergi. Undersøkelser har vist at omtrent halvparten av barn med ryggmargsbrokk får lateksallergi (4). I det norske helsevesenet er det vanlig å bruke lateksfrie hansker under operasjonen på barn.

Hvordan stilles diagnosen?

Utredningen av personer med mistenkt lateksallergi kan være en utfordring. Den sterkeste indikasjonen får legen dersom sykehistorien peker mot lateksallergi.

Diagnosen kan deretter bekreftes på flere måter.

  • Prikktest er en vanlig metode. Ved prikktesting nedsettes ulike allergener i huden med en spiss metallgjenstand – en lansett. Undersøkelsen gjøres for å se etter straksallergi. (1)
  • Lappetest er en annen hudprøve som kan gi svar på lateksallergi. Ved lappetesting plasseres allergenet direkte på huden. Testen leses som regel av etter 72 timer. Undersøkelsen gjøres for å se om pasienten har kontaktallergi mot lateks, og vil vise eksemforandringer ved positiv test (5).
  • En blodprøve kan også gi svar på om pasienten har lateksallergi. Analysen av blodprøven gjøres for å finne ut om pasienten har antistoff mot lateks. (1)

Finnes det behandling?

Det finner ingen medisiner etter aktive behandlingsformer mot lateksallergi. En person som er allergisk mot lateks må enkelt og greit unngå å komme i kontakt med produkter og forbruksmateriell som inneholder lateks. Ved kryssallergi gjelder det å unngå matvarene som gir den allergiske reaksjonen.

Allergivaksinering er en behandlingsform som foreløpig ikke brukes i behandlingen av lateksallergi.

Kilder:

Opprinnelig skrevet september 2019. Kilder: 1. UpToDate 2. Norges astma- og allergiforbund 3. Helsedirektoratet 4. Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen 5. Oslo Universitetssykehus

image: Myntformet eksem

Myntformet eksem