Keisersnitt øker allergirisiko

Barn som blir forløst ved keisersnitt har høyere risiko for å utvikle matallergi enn barn som fødes vaginalt, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Denne studien er blant annet omtalt i en notis i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 20.

2 800 barn ble fulgt fra fødselen og frem til toårsalderen. Barn med allergiske mødre hadde sju ganger høyere risiko for senere reaksjon mot egg, fisk eller nøtter hvis de var forløst ved keisersnitt. Risiko for vedvarende eggallergi ved to års alder var firedoblet.

Hvis moren ikke var allergisk, var det mindre sikkert om keisersnitt økte allergirisikoen. Funnene stod seg etter justering for blant annet fødselsvekt, svangerskapskomplikasjoner og -varighet.

Funnet kan muligens forklares ved at keisersnittsbarn ikke kommer i kontakt med morens tarmbakterieflora på samme måte som dem som fødes vaginalt, mener forskerne.

Kilde: J Allergy Clin Immunol 2003; 112:410-6