Forskjell på allergimedisiner?

Antihistaminer finnes i flere forskjellige typer fra forskjellige leverandører. Men er det forskjell på medisinene?

Britiske forskere har gjort en sammenligning av fire ulike typer allergimedisiner (antihistaminer) i tablettform. Tre av disse typene finnes i Norge og selges under fire forskjellige navn:

Telfast© Clarityn© Versal© Zyrtec©Over 43 000 pasienter var med på undersøkelsen der man ville finne ut hvor mange som ble trette av medisinene sine, og om det var forskjell på de forskjellige medisinene.

Resultatene viser at disse medikamentene forholdsvis sjelden gir tretthet som bivirkning, men at det er en forskjell. Det er 3 ganger så stor risiko for at du vil oppleve tretthet som bivirkning dersom du bruker medikamentet Zyrtec© som om du bruker Versal© eller Clarityn©.

Lommelegens råd:De fleste som er allergiske vil oppleve tretthet, ikke nødvendigvis på grunn av medisinen, men som et utslag av allergien i seg selv. Dersom du føler deg ekstremt trett og uopplagt mens du bruker allergimedisin, uansett hvilken type, kan du ta kontakt med lege. Sammen kan dere vurdere om du bør bruke andre medisiner. Særlig viktig blir dette dersom du har en jobb der tretthet er farlig, for eksempel som sjåfør eller dersom du opererer farlige maskiner.

Kilde: BMJ, Apr 2000; 320: Of