Behandling

Det finnes mange ulike allergimedisiner, og det er ikke alltid så lett å finne ut på egen hånd hva slags behandling som er å foretrekke.

Derfor anbefales det at du går til lege når du skal velge behandling. Ved sikker allergi kan legen dessuten forskrive allergimedisinene på blåresept. Trygden dekker da en del av utgiftene - slik at medisinene blir billigere for deg. Men, du trenger ikke gå til legen for å få allergimedisiner. Minstepakninger av antihistamin som øyedråper, nesespray og tabletter er tilgjengelige uten resept.

Her er noen generelle råd om allergimedisiner:

Øyedråper.- Øyedråper som inneholder antihistamin virker både forebyggende og lindrende på allergiske øyesymptomer. Spersallerg® inneholder både antihistamin og et virkestoff som får blodårene i øyet til å trekke seg sammen. Det betyr at det røde i øynene blir borte.

Nesespray.
- Nesespray som inneholder antihistamin kan være tilstrekkelig som eneste behandling hvis du bare har lette allergisymptomer fra nesen - men ikke hvis du plages med tett nese!

- Steroidholdig nesespray er sannsynligvis den beste behandlingen hvis du har kraftige eller langvarige allergiplager fra nesen. I motsetning til antihistaminer, har denne behandlingen god virkning også mot tett nese.

Tabletter.
Allergisymptomene skyldes stoffet histamin, og alle allergitablettene virker ved å blokkere dette. Derfor kalles de antihistaminer. De nyeste antihistaminene gir vanligvis ikke plager i form av søvnighet, og er å foretrekke for de fleste. Allergitablettene virker godt mot mange av allergisymptomene, men de fleste har dårlig effekt mot allergisk nesetetthet. Unntaket er ett av de aller nyeste antihistaminene (Aerius®), som også virker mot tett nese. Forøvrig er steroidholdig nesespray antakelig det beste alternativet hvis du er mye plaget av nesetetthet.

  • Start tidlig nok! Begynn med medisinene i god tid (en ukes tid) før pollenspredningen forventes å starte. Dette gjelder for alle allergimedisinene.
  • Hvis effekten uteblir, Ta kontakt med legen på nytt hvis du ikke får tilstrekkelig effekt av medisinene du bruker!