Allergivaksinasjon (hyposensibilisering)

Hyposensibilisering som behandlingsmetode er på vei tilbake!Hyposensibilisering var ganske mye brukt på 70-tallet, men har ikke hatt stor utbredelse de siste årene.

Nye studier har vist at behandlingsmetoden kan ha god effekt hos mange pollenallergikere, og den er nå på vei inn igjen i Norge. Prinsippet er at man får sprøyter som inneholder det man er allergisk mot, over flere år (gjerne 3 - 5 år). Dosen økes gradvis slik at kroppen skal venne seg til stoffet. Foreløpig er det et svært begrenset antall leger i Norge som tilbyr denne behandlingen. Metoden er først og fremst aktuell hvis du ikke blir bra til tross for optimal medisinsk behandling. Snakk med legen din.