Paranoid eldre kvinne

Spørsmål

Min bestemor på 85 har begynt å bli paranoid. Hun tror naboen forfølger henne og hun hører konstante durelyder fra leiligheten ovenfor. Disse lydene er veldig plagsomme for henne, og det eneste tidspunket hun ikke kan høre det er når noen av oss er på besøk. Men da mener hun også at naboen vet at vi er der og derfor skrur av duren. Bestemor mener det er duren av en meget bråkete vaskemaskin. Jeg har overnattet flere ganger uten å høre noe som helst.Hva i all verden feiler det henne? Hun er ikke glemsom, men lettere distre til tider.

Relevante sykdommer/medisiner: Sterkt nedsatt hørsel i begge ører

Kvinne, 85 år

Svar

Hei !

Så fint at du er opptatt av din bestemors helse og ve og vel.

Det er ikke helt uvanlig at eldre utvikler slike paranoide forestillinger som du beskriver.
Med paranoid mener jeg da forestillinger av "forfølgelseskarakter" uten rot i virkeligheten, jfr at hun mener naboen bevisst plager henne, skrur av maskinen når dere er der osv.
Paranoide forestillinger hos eldre kan være første tegn til en begynnende demens, til tross for at du ikke har merket noe på hukommelsen hennes. Du sier at hun virker distre, kan det kanskje bety at hun har nedsatt korttidshukommelse, som er et typisk kjennetegn ved demens ?
Hvis hun har vært psykisk frisk og stabil hele livet, er det mindre grunn til å tro at hennes paranoide symptomer er en "primær" psykotisk lidelse da dette vanligvis ikke debuterer så sent i livet.

En annen meget viktig ting er hennes hørselsnedsettelse. Denne bør hun bli utredet for og få hjelp for. Dersom man har en paranoid tendens, vil dårlig hørsel ofte forverre de paranoide trekkene. Kanskje fordi man er ikke sikker på hva man hører, og så lager hjernen "feil tolkninger" og slutninger ut av dette.
En annen mulighet er at hun kan ha tinnitusproblemer (tinnitus=øresus) i sammen med hørselstapet. Slik tinnitus kan også være lavfrekvent, som brummelyder ("vaskemaskin"), og det er typisk for tinnitus at man ikke hører den så godt eller i det hele tatt, når man får annen lyd-input som når dere er på besøk, og når man er alene, uten lyder rundt seg, så høres tinnitusen mye bedre, mao. "vaskemaskinen" starter.
Dersom dette skulle være tilfelle, at hun har slik tinnitus, så er det jo ikke så urimelig at hun forsøker å tolke brummelydene hun hører, og tilskriver det naboens vaskemaskin på en noe paranoid måte. Dette er kun en teori fra min side, men slett ikke utenkelig.

Det jeg synes du skal gjøre, er å få henne utredet både for hørsel/evt tinnitus, samt for evt begynnende demens. Der finnes enkle tester som gjøres på ethvert fastlegekontor for dette. Foreslå for din bestemor at dere sammen tar en tur til hennes fastlege, for å teste hørsel m.v. og bli gjerne med henne, både som støtte og for at du skal kunne snakke med legen hennes, du som kan beskrive problemet hennes på en annen måte enn hun vil kunne selv.
Du bør nok også snakke med legen hennes på tomannshånd, på forhånd, for det er ikke noe greit å sitte å snakke med legen hennes om at du opplever henne paranoid, mens hun selv hører på.
Fremlegg gjerne de teoriene jeg har kommet med her, og få legen til å foreta en kort demenstest + teste hørsel / henvise til høresentral.
Dersom hun allerede har høreapparat, så kan det være at det trenger justering eller må byttes ut, da et defekt høreapparat også kan gi fra seg lyder.
Det kan også være at hun kan tilbys en utredning på en geriatrisk poliklinikk. Disse tilbyr utredning og behandling av eldres spesielle problemer og sykdommer. Fastlegen kan bidra med slik henvisning.

Håper dette gav deg svar på spørsmålene dine, samt råd om hva du kan og bør foreta deg videre. Lykke til !