Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min 80 år gamle far har stadig mer smerter. Kan det skyldes hans tidligere kreftsykdom?

Spørsmål

Hei! Jeg skriver på vegne av min far som akkurat har passert 80 år. Våren 2017 opererte min far bort en ondartet svulst i urinblæren. Det ble også oppdaget en kortikal cyste i høyre nyre diameter 3,8 cm. Denne ble vurdert som godartet og ikke problematisk. Siden dette har han gått til regelmessig etterkontroll for kreft i urinblære ved bruk av cystoskopi undersøkelser og kontroll av nyren ved bruk av ultralyd. Det har ikke vært undersøkt eller etterkontrollert etter kreft i andre organer siden min far opererte bort svulsten våren 2017. Til opplysning har min far har hatt smerter i ryggen siden 2013/2014, og det ble etterhvert konstatert diagnosen spinal stenose. Dette ble han også har operert for 2 ganger i løpet av 2016 uten positive resultater. Han var på ny til oppfølging til lege spesialisert på ryggproblemer/spinal/stenose høsten 2017 uten at de fant en løsning på problemet. Siden 2013/2014 har han også opplevd stadig mer problemer med svimmelhet, ubalanse, og kraftløshet, nummenhet i bena, smerter/stråling ned til fremsiden av lår. Livskvaliteten blir stadig dårligere. Jeg lurer derfor på om dette er et vanlig tegn på at min far blir eldre, eller har du noen råd for hva min far bør gjøre for å finne ut av hans stadig dårligere helse? Er etterkontrollen av tidligere konstatert kreft god nok, eller bør denne kontrollen også omfatte andre nærliggende organer til urinblære og nyre?

Mann 40
Svar

Hei.


Du spør om etterkontrollen av hans kreft er god nok. Det finnes klare retningslinjer og protokoller for etterkontroller etter kreftbehandling, som alle norske sykehus følger, så det får en sterkt gå ut fra. Utover det har jeg ikke detaljer nok til å kunne si noe om disse protokollene er fulgt, men det er sterkt å anta. Og det er flott at en ikke har funnet tegn til tilbakefall av kreften, naturligvis. 

Men så er det jo slik at med økende alder, får mange et økende antall helseplager, som hos eldre kan være sammensatte og derfor alltid må utredes nøye.

Nå har din far problemer med svimmelhet, ubalanse, og kraftløshet, nummenhet i bena og smerter/stråling ned til fremsiden av lår. Du lurer på om dette er "vanlige tegn til at han blir eldre". Det er det ikke, for aldring i seg selv gir ikke slike plager, men som forklart ovenfor oppstår helseplager og sykdommer hyppigere med økende alder. Symptomene har følgelig en påvisbar årsak, og det er ikke aldring. Du nevner hans spinal stenose. Slik du beskriver situasjonen og helhetsbildet her, er det første jeg tenker at det er den mest sannsynlige forklaringen på hans plager. Fastlegen må dog utrede ham bredt for disse plagene, for en skal ikke ta noe for gitt (spinalstenose som årsak) før en også har sett etter andre mulige forklaringer og sykdommer, for det å ha en diagnose og sykdom, utelukker jo ikke at en kan få andre sykdommer i tillegg, spesielt ikke hos eldre mennesker. 

Fastlegen kan vurdere om han bør henvises til vurdering mhp evt nye kirurgiske tiltak, nå som symptomene er såpass forverret som de er. Da vil en kirurg kunne si noe om han har noe å hente på ytterligere operasjoner.

Forøvrig er det særdeles viktig at han får god nok smertelindring vha smertestillende medisiner, uansett om man forøvrig skal foreta noen kirurgiske inngrep eller ikke. Smerter kan jo alltid dempes, og det er jo av største viktighet for livskvaliteten. Slik du beskriver hans situasjon, høres det for meg ut som han ikke har god nok smertedemping med medisiner, og det er prioritet en å ta opp med fastlegen hans. Det er ingenting i veien for at du -før faren din skal til fastlegen igjen- tar opp dette med hans fastlege. Det er nyttig for fastlegen, og følgelig også for din far, som da vil kunne få nødvendig smertelindring vha medisiner.

Om det viser seg ved utredninger at det ikke finnes noen direkte kurativ behandling for din far nå, vil han under enhver omstendighet kunne ha svært mye høyere livskvalitet ved god nok smertelindring. 

Håper det var grei informasjon og råd som din far vil kunne ha nytte av. Ha det bra.