Hjelp til fysikalsk behandling hjemme

Spørsmål

Hei !
Jeg stiller spørsmål for min mann. Han er 78 år og har vært sterkt
slagramma i 14 år. Jeg har passet han hjemme og han har hatt fysioterapeut hjem 1 g. pr uke. Det er dette som har hjelpt han alle disse årene. Fysioterapeuten hans vart pensjonist i sommer (juli)og siden har han ikkje hatt noen ting.Han har etter at fysioterapien slutta fått store plager med urinlekkasje og det går på bleier, det er veldig fustrerende for han.
Akkurat no går jeg ,hans kone, med to krykker etter en hofteoperasjon. Jeg prøver å hjelpe han, men har i grunnen nok med meg sjølv.Jeg tror at min mann fremdeles har rett på fysioterapi gratis p.g.a.sitt handikap.Hans fastlege som er kommunelege 1 og medisinsk ansvarleg i kommunen, ser ut som han ikkje ser alvoret.
Hvem skal jeg henvende meg til og hvem avgjer om hans rettigheter? Jeg spør deg som fysioterapeut da jeg tror at du må vite dette.Det er vel lover og regler for dette også.

MVH fortvilt kone på 73 år
Relevante sykdommer/medisiner: Tar flere medisiner for høyt blodtrykk og noen for Polycytemia vera.

Mann, 78 år

Svar

Det er klart at dette er en vanskelig situasjon for dere begge!
Når du også er nyoperert og må bruke krykker, innebærer det en forverring av den praktiske situasjonen i heimen.
Operasjonen vil formodentlig gi deg et bedre utgangspunkt for bl.a. mange daglige sysler etter hvert.
Minner deg i den sammenhengen om at NAV Hjelpemiddelsentralen har utstyr til praktisk hjelp i huset. Du vet selv best hva du kunne ha nytte av. Via lege eller fysioterapeut kan du få til et hjemmebesøk fra Hjelpemiddelsentralen, slik at dere begge sikres så god praktisk hjelp som mulig.

Å få til en oppfølging av fysikalsk behandling hjemme hos dere synes å være et godt poeng.
Fordi du har en "god penn", vil du enkelt kunne redegjøre for totalsituasjonen hjemme og be om et hjemmebesøk fra Sosialkontoret. For denne hjelpen kan og bør fastlegen din være en støttespiller. Synes du det er vanskelig, kan du skrive et brev til Sosialkontoret med kopi til fastlegen. Dette vil på den ene eller andre måten utløse videre saksbehandling.

Og så har du forhåpentligvis den muligheten at du kan kontakte den forrige fysioterapeuten som opplagt er kjent med forholdene lokalt. Vedkommende kan i alle høve gi deg viktige tips og være den som redegjør for situasjonen med sine vurderinger.
Dette skal det gå å få en ordning med!
Lykke til!