Gutt på 8 måneder med væske på hjernens overflate

Spørsmål

Har en sønn på 8 mnd. med for stor økn. i hodeomkrets de 3 siste mnd. Omkretsen er nå på 47,3 cm. I mai var størrelsen 40,5cm. Har tatt CT for å avkkrefte Hydrocephalus. Ingen tegn til dette i selve hodet men væskeansamling foran i pannen. Ikke uvanelig på små barn ifølge legen. Barnet har ingen andre symptomer på Hydrocephalus. Væskeansamlingen var på 9 mm. Hva er vanelig? Skal gå til kontroll hver uke. Hvor fort vil dette kunne øker? Første uke var det ingen økning.

Mann, 1 år

Svar

Computertomografi er en vel egnet metode for å vurdere hydrocephalus hos barn. Og det er ikke helt uvanlig å oppdage væskeansamling på hjernens overflate faktisk opptil andre leveår hos dem som utredes for stort hode. Det som er viktig og avgjørende for evt. andre tiltak er, hvordan barnet har det, altså allmenntilstanden. Så lenge barnet er ellers friskt, holder det med noen kontroller utover, da vil mest sannsynlig væsken gå tilbake i løpet av noen måneder.
Hva som er normalt er vanskelig å si, men jeg tror det er riktig og trygt å følge din sønn jevnlig opp med kliniske kontroller. Bra at han ellers ikke har noen symptomer, det tyder klart på at dette er den ikke uvanlige ubalansen på spedbanets hjernens overflate mellom væskeproduksjon og drenasje (her altså litt mer produksjon enn drenasje). En uke er i hvert fall kort nok til å fange opp relevant økning.