Desorientert 86-åring

Spørsmål

hei

Mitt spørsmål gjelder min mormor og hvordan vi evt kan få henne klar og orientert igjen. Hun er 86 år og har rotet litt før og, men så fikk hun en blodpropp i armen sannsynligvis pga ventrikkelflimmer? og ble operert 2 ganger da man under operasjonen kom borti et annet kar som blødde, noe som ble oppdaget da hun skulle kjøres opp til avd. Hun mistet også høreapparatet sitt under oppholdet og er mer eller mindre døv uten det. Vi opplever henne som ganske rotete. Hun kan si at hun var ute og gikk utendørs, beskylde pleierne for å ha satt blomster hun ikke har fått på feil sted, og i natt hadde hun vært hallusinert. Legen hadde snakket om sykehjem. Hun har alltid vært redd for å bli senil og for å havne på sykehjem, det siste er jeg ikke enig i. Jeg er uførepensjonist og kan stille opp, min mor og onkel er også pensjonister og kan hjelpe istedet for at hun får en masse fremmede hjemmesykepleiere å forholde seg til noe jeg tror hun vil bli mer urolig av. Personalet mener også at det er best for henne å komme hjem, noe hun ikke vil selv. Vi tror kanskje vante omgivelser og hjelp fra oss i familien vil hjelpe. Jeg er sykepleier og har vært det i 15 år, og min tante er også sykepleier. Hvor lenge er det vanlig at et eldre menneske roter etter noe sånt, dette skjedde mandag, og kan vel neppe skyldes narkosen. Vi lurer på hvordan vi best kan få henne klar og orientert sånn noenlunde eller om dette er noe som har kommet med påkjenningen og ikke vil forsvinne?

Svar

Hei.

Her er alle muligheter til stede: Det kan være en permanent endring til det verre, eller det kan være en midlertidig reduksjon i hennes funksjonsnivå, av ukjent årsak.
For så gamle mennesker, men flere bakenforliggende sykdommer, så skal det ofte lite til for å gi en forvirringstilstand.
De diagnostiske muligheter er nærmest ubegrenset, og selv f.eks. en bagatellmessig urinveisinfeksjon kan være nok til å gjøre et eldre, svakt menneske forvirret og fremstå som dement.

Dette er noe enhver almenlege har svært god kjennskap til og erfaring med, og dere skal derfor spille denne ballen over til hennes fastlege, som vil utrede henne for årsaken til forvirringstilstanden.
Det er helt avgjørende å sjekke henne i forhold til akutte sykdommer som kan behandles, for finner man en slik og det er årsaken til forvirringen, så kan man ikke helt sjeldent se et forvirret eldre menneske klarne opp igjen.

Dette er imidlertid ikke noe dere kan gjøre selv, naturligvis, så allier dere med fastlegen hennes.

Når det gjelder hva som er mest egnet bo- og omsorgssituasjon for henne, så vil det naturlig nok avhenge fullstendig av hva utredningen av hennes forvirringstilstand nå vil konkludere med.

Har hun f.eks. fått et hjerneslag og fått permanent hjerneskade som følge av dette, så er det mulig at hun ikke vil "klarne opp" igjen, og da vil hun naturligvis trenge et høyere og tettere omsorg- og tilsynsnivå enn om hun friskner til igjen, f.eks. som følge av at man finner en sykdom som man behandles, i beste fall.

Dere kan også diskutere med fastlegen hennes om hun bør henvises til utredning hos en geriater, som er en spesialist på eldres sykdommer.

Lykke til, og behold ditt fine engasjement for din mormor!