ALOVRLIG: For eldre mennesker kan brudd i lårhalsen være svært alvorlig.  Foto: NTB Scanpix
ALOVRLIG: For eldre mennesker kan brudd i lårhalsen være svært alvorlig. Foto: NTB ScanpixVis mer

Lårhalsbrudd – en alvorlig tilstand

Alle kan brekke lårhalsen, men personer over 60 år er ekstra utsatt.

Et glatt baderomsgulv, en krøllete matte, glatt føre eller bare litt dårlig balanse. Plutselig ligger du der på gulvet, med brudd i lårhalsen.

- Da skal du ringe 113, sier leder ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, Terje Kleven.

Den medisinske betegnelsen på lårhalsbrudd er fractura colli femoris.

Lårhalsen sitter øverst på lårbeinet, og på enden av lårhalsen er leddhodet, som danner ledd med hofteskålen. Hvis det oppstår brudd på lårhalsen, får man et såkalt lårhalsbrudd. Avhengig av hvor bruddet er, blir lårhalsbrudd delt inn i to typer:

  • Brudd gjennom selve lårhalsen
  • Brudd i hofteknoken (pertrokantær fraktur)

LES OGSÅ: Brudd i hoften

Operasjon av lårhalsbrudd

Kleven forteller at Sykehuset i Vestfold har mange pasienter med lårhalsbrudd gjennom hele året. Rundt 500-600 personer brekker lårhalsen bare i Vestfold fylke hvert år. I Norge er det rundt 5.000 lårhalsbrudd hvert år.

- Det er som regel de eldre pasientene som faller i hjemmet, og det er lite forbundet med vinter, sier han.

- Symptomer kan være at du ikke kan løfte beinet, du har ikke kontroll på det. Beinet er kortere enn på motsatt side og ligger rotert utover. Det gir sterke smerter i hoften, forteller Kleven.

Når du har brukket lårhalsen er det som regel nødvendig med en operasjon.

- Bruddet blir satt sammen og stabilisert med skruer, plater eller nagler. For eldre pasienter kan det være en veldig stor operasjon. For noen pasienter kan det også være aktuelt å erstatte deler av hoften med protese, forteller Kleven

LES OGSÅ: Diabetes

FOREBYGGE: Det kan være lurt å forebygge fall, med for eksempel brodder når det er glatt ute.  Foto: NTB Scanpix
FOREBYGGE: Det kan være lurt å forebygge fall, med for eksempel brodder når det er glatt ute. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Lårhalsbrudd er et alvorlig brudd

Å brekke lårhalsen kan være svært alvorlig for en eldre person.

- Det er høy dødelighet det første året ved denne type brudd. Det er fordi lårhalsbrudd kan være symptom på noe annet, eller at pasienten ikke klarer å komme seg på beina igjen, sier Kleven.

Ifølge en artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen er dødeligheten hos eldre med lårhalsbrudd cirka 25 prosent etter ett år.

- Lårhalsbrudd er et stort problem for de det gjelder. De fleste kommer seg ikke helt tilbake til det nivået de var på, sier Kleven.

Ifølge Helsenorge.no er målet at pasienten skal mobiliseres så snart som mulig for å unngå komplikasjoner som blodpropp, trykksår, luftveisinfeksjoner og lignende. Noen typer lårhalsbrudd heler ikke tilferdsstillende, slik at pasienten må reopereres.

De aller fleste som brekker lårhalsen er over 60 år, og ca 75 prosent er kvinner. Men noen ganger kan yngre mennesker også brekke lårhalsen.

- Hvis det er en ulykke med store krefter, kan unge og middelaldrende få brudd i lårbeinet, men det er sjeldent, sier Kleven.

LES OGSÅ: Brudd i lårbeinet

LÅRHALSEN: Det kan få store konsekvenser hvis du brekker lårhalsen Foto: Fotokredit: Sjoehest/Wikipedia.com
LÅRHALSEN: Det kan få store konsekvenser hvis du brekker lårhalsen Foto: Fotokredit: Sjoehest/Wikipedia.com Vis mer

Forebygging av lårhalsbrudd

Forebygging av lårhalsbrudd kan ifølge prosjekt ”Forebygging av hoftebrudd i Asker og Bærum” gjøres ved å:

• forebygge benskjørhet - Flere studier har vist en nedgang i antall lårhalsbrudd med opptil 50% ved tilførsel av Ca/D-vitamin, gjennom fysisk aktivitet, bruk av bisfosfonat og østrogen.

• Forebygge fall

• Forebygge effekt av fall – bruk av hoftebeskyttere i høyrisikogrupper (sykehjemsbeboere) har gitt betydelig reduksjon i antall lårhalsbrudd.

- Det er viktig å forebygge ved at man trener balanse og styrke, slik at man ikke er svak, skjør og faller, sier Kleven.

LES OGSÅ: Tretthetsbrudd

Dersom du har spørsmål om diabetes, kontakt lommlegenes ortoped Grad Kristian Anderssen eller allmennlege Brynjulf Barexstein.